Vi har forskellige forskningsprofiler på Regionshospitalet Randers. Find præsentationer af bl.a. forskere, professorer, lektorer og ph.d.-studerende.

Forskere

Berit Andersen

Berit arbejder i sin forskning med folkesundhedsinterventioner og særligt med fokus på folkesundhedsperspektiverne på screeningsprogrammer.

Læs om forskningsprojekterne

Bo Løfgren

Akut hjertesygdom har en dårlig prognose. Det arbejder professor Bo Løfgren på at ændre gennem sin forskning.

Læs om forskningsområdet

Katrine Emmertsen

Katrine Emmertsens forskningsfokus ligger primært indenfor senfølger efter behandling for mave-tarmkirurgiske lidelser.

Læs om forskningsområdet

Mette Spliid Ludvigsen

Mette Spliid Ludvigsen undersøger, hvordan man bedst involverer ældre patienter og sikrer en god overgang fra hospitalet til hjemmet.

Læs om forskningsprojektet

Mette Tranberg

Mette Tranberg forsker i forbedring af screening for livmoderhalskræft via bl.a. selvopsamlede HPV-prøver.

Læs om forskningsområdet

Peter Bondeven

Peter Bondeven forsker i kvaliteten af den kirurgiske behandling ved endetarmskræft og senfølger efter operation.

Læs om forskningsprojektet

Pia Kirkegaard

Pia Kirkegaard forsker i screening og follow-up set fra borgernes synsvinkel.

Læs om forskningsprojektet

Susanne Haas

Susanne Haas forsker i analfysiologi med særligt fokus på afføringsinkontinens og senfølger efter kirurgi- og strålebehandlinger efter anal- og endetarmskræft.

Læs om forskningsprojektet

Forskningsstuderende

Anne Dorte Lerche Helgestad

Anne Dorte Lerche Helgestad undersøger sammenhænge i de tre kræftscreeningsprogrammer i Danmark. 

Læs om forskningsprojektet

Camilla Rahr Tatari

Camilla Rahr Tatari undersøger kræftscreeningsdeltagelse blandt særligt socialt sårbare borgere samt potentialet for en skræddersyet intervention.

Læs om forskningsprojektet

Cecilie Langkilde Lauesen

Cecilie forsker i overlevering af patientinformation fra stamafdelingens personale til hjertestopholdet ved hjertestop på hospital.

Læs om forskningsprojektet.

Grace McKinney

Grace undersøger perspektiver hos interessenter involveret i systematisk screening for prostatakræft i fire europæiske lande.

Læs om forskningsprojektet.

Helene Rask Dalby

Helene forsker i valg af behandling ved udposninger på tyktarmen og patienternes livskvalitet.

Læs om forskningsprojektet

Ida Kaad Faurschou

Ida Kaad Faurschou forsker i den epidemiologiske viden om patienter med pilonidal sygdom og behandlingen heraf.

Læs om forskningsprojektet

Karen Omann Binderup

Karen Omann Binderup forsker i, hvorvidt DNA-methylering kan bruges til at risikoinddele kvinder over 45 år med celleforandringer på livmoderhalsen.

Læs om forskningsprojektet

Lene Holst Andersen

Lene Holst Andersen forsker i hvordan ældre patienter, deres pårørende og det sundhedsfaglige personale kommunikerer bedst muligt under hospitalsindlæggelse.

Læs om forskningsprojektet

Pernille Thordal Larsen

Pernille Thordal Larsen forsker i rettidig opfølgning i screening af kolorektal kræft.

Læs om forskningsprojektet

Rikke Nicoline Stokholm

Rikke udvikler og evaluerer et spørgeskema til måling af borgernes viden om kræftscreening.

Læs om forskningsprojektet

Sandra Thun Langsted

Sandra Thun Langsted undersøger to forskellige metoder til behandling af patienter med pleuravæske i Akutafdelingen.

Læs om forskningsprojektet

Silke Cirkeline Lindencrone Rossau

Silke vil i sit studie forsøge at identificere de specifikke faktorer til, at bestemte patientgrupper ikke ønsker at deltage i kliniske forskningsprojekter.

Læs om forskningsprojektet

Sine Jacobsen

Sine Jacobsen undersøger om vaginal laserbehandling kan bedre og lindre symptomer på vulvovaginal atrofi (VVA) hos kvinder behandlet for brystkræft.

Læs om forskningsprojektet

Sofie Meyer Andersen

Sofie undersøger mænds oplevelse med at gennemgå et systematisk screeningsforløb for prostatakræft i fire europæiske lande.

Læs om forskningsprojektet.

Tina Birkeskov Axelsen

Tina Birkeskov Axelsen undersøger hvordan mennesker med psykisk sygdom kan tage mindre antipsykotisk medicin uden forringelse af livskvaliteten.

Læs om forskningsprojektet

Vibe Munk Bertelsen

Vibe Munk Bertelsen forsker i, hvordan vi bliver bedre til at diagnosticere celleforandringer på livmoderhalsen.

Læs om forskningsprojektet