Om projektet

Projekttitel

Fælles medicinkoordinering på psykiatriske botilbud, ShaPhaC

Periode

1/10 2020 til 30/9 2023

Forskningsområde

Formålet med ph.d.-projektet er at udvikle og teste en ny medicinsamarbejdsmodel, Fælles medicinkoordinering på socialpsykiatrisk botilbud, ShaPhaC*, der kan reducere mængden af antipsykotika hos mennesker med svær psykisk sygdom, som bor på socialpsykiatrisk botilbud uden at påvirke deres livskvalitet negativt.

Tina har en baggrund som både apoteksfarmaceut og klinisk farmaceut på hospitalsapotek. Hendes forskningsfokus er Shared Decision Making i krydsfeltet mellem somatik og psykiatri.

I projektet arbejdes der samskabende, dvs. at borgere og aktører involveres i forskningsprocessen.

*Shared Pharmaceutical Care.

Afdeling og vejledere

Afdeling

Hospitalsapoteket Region Midtjylland, Regionshospitalet Randers

Vejledere

  • Lektor, Mette Spliid Ludvigsen (hovedvejleder), ph.d., cand.cur., Institut for Klinisk Medicin, Regionshospitalet Randers, Aarhus Universitet
  • Overlæge, Anders Lindelof, ph.d., cand.med., BA antropologi, Regionspsykiatrien Region Midtjylland, Randers
  • Klinisk farmaceut, Charlotte Arp Sørensen, ph.d., cand.pharm., Hospitalsapoteket Region Midtjylland, Klinisk Farmaci Aarhus

Baggrund og formål

Baggrund

Middellevetiden for mennesker med svær psykisk sygdom er 10-20 år kortere end gennemsnittet ofte pga. samtidig tilstedeværelse af forebyggelig somatisk sygdom. Denne sårbare gruppe repræsenterer den tredje højeste andel af medicinudskrivelser i Danmark.

Specielt interaktioner mellem lægemidler i krydsfeltet mellem de somatiske og de psykiatriske sygdomme er bekymrende. Antipsykotika kan medvirke til udvikling af somatisk sydom og somatisk sygdom kan påvirke psykisk sygdom. Derfor er et tæt medicinsamarbejde mellem den praktiserende læge og psykiater yderst vigtig.

Imidlertid kan der være udfordringer i medicineringsprocessen, hvor patienten skal agere i geografisk afstand mellem lægerne, fagfælle respekt, forskellige IT-systemer og tværsektoriel kommunikation.

Formål

Formålet med ph.d.-projektet er at udvikle og teste en ny medicinsamarbejdsmodel, ShaPhaC, der kan reducere mængden af antipsykotika hos mennesker med svær psykisk sygdom, som bor på socialpsykiatrisk botilbud uden at påvirke deres livskvalitet negativt.

Metode

ShaPhaC-modellen består af grundelementerne tværfaglig/-sektoriel fælles beslutningstagning, patientinvolvering samt systematisk medicinkoordinering. Den udvikles ved brug af et mixed methods studiedesign, hvor en kompleks interventionsramme kobles med virkningsevaluering på et psykiatrisk botilbud.

ShaPhaC-modellen beskrives i en praksisnær generisk model som feasibilitytestes på et social psykiatrisk botilbud inden implementering i større målestok.

Perspektiver

Vi forventer reduktion i medicinforbruget og i antallet af kontakter til sundhedsvæsenet uden negativ påvirkning af livskvalitet hos målgruppen. Projektet søger at bidrage til øget lighed i sundhed, forebyggelse af somatiske sygdomme, ressourceoptimering og reduktion i forskellen i forventet middellevetid.

Vi forventer, at ShaPhaC-modellen viser sig egnet til implementering på socialpsykiatriske botilbud i Danmark og at delelementerne bruges i situationer med delt behandleransvar til gavn for borgere, behandlere og samfund.

Kontakt

Telefon og mail

Tina Birkeskov Axelsen 
Cand.pharm., ph.d.-studerende

Tlf. 24 20 91 15

Send mail til Tina

Adresse

Forskning 
Regionshospitalet Randers 
Østervangsvej 70, 1. sal 
8930 Randers NØ