Hvad vi tilbyder

Hvis du er studerende og har lyst til at skrive et projekt i samarbejde med Regionshospitalet Randers, så er der forskellige muligheder.

Det kan eksempelvis være et bachelor-projekt, et forskningsår, en master/et speciale eller en ph.d. Mulighederne er mange, og du kan på denne side læse mere om, hvad vi i øvrigt kan tilbyde dig.

Vi kan støtte op omkring dit projekt på forskellig vis bl.a. ved at:

  • sørge for kontor- og it-faciliteter samt facilitere diverse kurser og netværksmøder efter behov
  • formidle kontakt til konsulentbistand f.eks. statistik og engelsk korrektur
  • hjælpe med populærformidling af projekt og resultater
  • bistå fundraising og effektivisere administrative opgaver, så der frigøres tid til eget projekt

Tøv endelig ikke med at kontakte os, hvis du har nogle øvrige spørgsmål.

Din projektidé

Hvis du har din egen projektidé, kan vi efter godkendelse af den tilbyde hjælp med at indlede kontakt til sundhedspersonale eller patienter (efter aftale med de involverede).

Indsend din projektidé

Hospitalets fokusområder

På Randers Regionshospital har vi i henhold til den regionale forskningsstrategi valgt at sætte særligt fokus på nedenstående 4 forskningsområder:

  1. Klinisk forskning
  2. Forskning i forebyggelse og rehabilitering
  3. Forskning i personlig medicin
  4. Forskning i folkesygdomme

Læs mere om Regionens og hospitalets forskningsstrategi

Forventninger til dig

Hvis du vælger at indgå et samarbejde med Regionshospitalet Randers, så har vi en overordnet forventning om, at du er motiveret til selvstændigt at drive projektet i mål.

Derudover forventer vi, at du vil efterleve kravene om tavshedspligt både på og udenfor hospitalets område samt overholder reglerne for sikker dataopbevaring- og håndtering i henhold til persondataforordningen (GDPR).

Vælger du et projekt tilknyttet en klinisk afdeling, så vil du blive tilknyttet den specifikke afdeling med ansættelse i regionen og mulighed for faglig sparring i forskningsenheden her på hospitalet. Vi har en forventning om, at du vil følge hospitalets uniformsetikette og afdelingens retningslinjer, når du befinder dig i klinikken.