Parkeringslicens - priser, bestilling og opsigelse

Parkeringslicens som bruttolønsordning

Hvis du er nyansat med månedsløn, har du mulighed for at få din parkeringslicens som bruttolønsordning. Det samme gælder, hvis du er ved at vende tilbage fra orlov. Hvis du er midlertidigt ansat, kan du også få parkeringslicens som bruttolønsordning, hvis du skal være ansat resten af kalenderåret. 

Læs mere om bruttolønsordninger i Region Midtjylland på regionens hjemmeside (medarbejder.rm.dk)

Sådan bestiller du

Udfyld først formularen:

Bestilling af parkeringskort (survey-xact.dk)

Du får ikke et fysisk parkeringskort, men bliver i stedet oprettet elektronisk i systemet E-park. Når vi har modtaget din bestilling, sørger vi for, at du bliver oprettet i E-park. Du vil herfra modtage en mail med yderligere information.

Hvis vi modtager din bestilling senest den 10. i måneden, vil du blive oprettet i E-park inden den 1. i næste måned. Hvis vi modtager din bestilling efter den 10. i måneden, vil du først blive oprettet i E-park inden den 1. i den følgende måned.

Bemærk!
Hvis du har et privat abonnement ved Q-park, skal du selv opsige dette, og du skal selv huske at forny din parkeringslicens hvert efterår, når du modtager en mail fra Koncern HR om fornyelse af bruttolønsordninger.

Parkeringslicens udenom bruttolønsordningen

Du kan vælge at købe en parkeringslicens, der ikke er en del af bruttolønsordningen.

Sådan bestiller du

For at købe en parkeringslicens skal du sende en mail til salg@q-park.dk og i emnefeltet skrive ’Regionshospitalet Randers - medarbejder’. I mailen skal du oplyse:

 • navn
 • adresse
 • telefonnummer
 • e-mail
 • lønnummer
 • om du ønsker at købe et måneds-, uge- eller et årsabonnement 

Du vil modtage en kvittering fra Q-park, hvor det står, at de har modtaget din ansøgning. Q-park sender herefter en kontrakt til nærmere udfyldelse.
Ved betaling via betalingsservice undgås et fakturagebyr på 50 kr. pr. regning.

Priser ved bruttolønsordning

Prisen pr. 1. februar 2023 er 205 kr. før skat og 121 kroner efter skat (90 kroner, hvis du betaler topskat).

Priser ved parkeringslicens uden bruttolønsordning

Prisen pr. 1. januar 2023 er

 • 230 kr. pr. måned ved månedsabonnement
 • 2459 kr. pr. år ved årsabonnement
 • 71 kr. om ugen ved ugekort

Opsigelse og fornyelse af parkeringslicens

Opsigelse og fornyelse af parkeringslicensen (ikke bruttolønsordningen)

Parkeringslicensen fornyes automatisk, med mindre du opsiger aftalen.

Hvis du ønsker at opsige abonnement ved Q-park, skal du sende en mail til sc@q-park.dk.

Ønsker du at opsige dit abonnement om parkeringslicens, er opsigelsesvarselet for et månedsabonnement, løbende måned plus 30 dage.
For et årsabonnement er opsigelsesvarslet, løbende måned plus 30 dage, op til årets udgang. Hvis du fratræder din stilling, opsiger du også dit årsabonnement til årets udgang.

Ved at rette henvendelse til Helle Bødtker Andersen, hellande@rm.dk kan du imidlertid få tilbagebetalt abonnementsprisen for den periode, hvor du ikke længere er ansat, hvis du samtidig afleverer parkeringslicensen.

Opsigelse og fornyelse af din bruttolønsaftale

Bruttolønsordningen skal fornyes hvert år. Som ansat modtager du en mail i løbet af efteråret på din arbejdsmail. I mailen finder du en vejledning til, hvordan du vælger parkering som bruttolønsordning for det følgende kalenderår.

Hvis du fratræder eller flytter til en anden af Region Midtjyllands arbejdspladser, og derfor ikke længere kan anvende parkeringslicensen, ophører bruttolønsaftalen.

Kontakt Koncern HR på mail konchr@rm.dk og oplys, hvornår du fratræder.

Særligt for kbu-læger og medarbejdere som går på barsel

Hvis du er kbu-læge, eller hvis du går på barsel, så skal du kontakte Helle Andersen i Ledelsessekretariatet og oplyse om dato for fratrædelse eller dato for, hvornår du går på barsel.

Helle Andersen kan kontaktes på tlf. 78 42 01 06 eller på mail: hellande@rm.dk 

Digitale parkeringstilladelser

Registrér dig ved Q-park

Q-park står for driften af parkeringsarealerne på Regionshospitalet Randers.

Læs mere om Q-Park på www.q-park.dk

Alle parkeringstilladelser på Regionshospitalet Randers er digitale. Når du har tilmeldt dig bruttoløn eller parkering ved Q-park, skal du derfor registrere dig i Q-parksystemet E-park for at kunne parkere på hospitalet. E-Park kan tilgås via hjemmeside eller app.

Download Q-parks app "E-park"

 1. Download Q-Parks app som hedder ”e-park by Q-Park” (kan hentes i enten app store eller Google Play).
 2. Opret konto - Under brugernavn, indtaster du mailadressen ..........@rm.dk og opret en adgangskode, som du selv vælger. (undlad at indtaste noget i feltet ”standard registreringsnummer”).
 3. Du vil nu, efter oprettelsen, modtage en e-mail, hvori du skal bekræfte din oprettelse. (tjek evt. din spam mappe, hvis ikke du har modtaget mailen)
 4. Log nu på app´en
 5. Klik på menuen og klik på ”TILLADELSER”. Klik på feltet under ”Nummerplade”, og i næste billede skal du under teksten ”Nummerplade” indtaste din nummerplade (uden mellemrum og kun et køretøj per P-tilladelse). HUSK at trykke på knappen ”GEM”
 6. Nu er din tilladelse oprettet

P-bøder

Får du en parkeringsbøde, skal du rette skriftlig henvendelse til Q-park.

Se klagemuligheder hos Q-park

Skift af nummerplade i Q-parks app

Hvis du har fået ny bil og nummerplade, eller har mere end én bil, kan du se i videoen nedenfor, hvordan du skifter nummerpladen i Q-parks app e-park.

 

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

10-turskort

Du kan købe et 10-turskort til parkering på de parkeringspladser, der er forbeholdt medarbejderne, hvis dit behov for parkering ikke er så stort.

Alle ansatte på hospitalet; herunder vikarer og studerende har mulighed for at benytte sig af tilbuddet om 10-turskortet. Det koster 315 kr. og kan købes i informationen ved indgang A.

10-turskortet består af 10 gæstekort. På kortet skal du selv skrive dato og starttidspunkt for parkering. Herefter gælder det enkelte kort 27 timer.

Kortet kan benyttes på alle de parkeringspladser på hospitalet, der er forbeholdt medarbejderne.

P-huset

Når du parkerer i p-huset

Vær opmærksom på at der i parkeringshuset er begrænset parkering for ansatte med parkeringslicens. Det betyder, at ansatte med parkeringslicens ikke må parkere på niveau 0. Begrænsningen skal sikre, at patienter, gæster og pårørende lettest muligt kan finde en parkeringsplads.

Ansatte med parkeringslicens skal parkere på niveau 1, 2 og 3 i parkeringshuset.

På niveau 2 og 3 er der etableret bomme, der vil være åbne alle dage mellem kl. 6 og 19. Hvis du kommer udenfor nævnte tidspunkt skal du bruge en QR-kode. For at få din QR-kode, skal du downloade en App i Q-Parks system e-park.

Det er altid muligt at køre ud fra niveau 2 og 3. En anordning i asfalten registrerer, at en bil nærmer sig udkørsels-bommen, og derefter åbner bommen automatisk. Her skal du altså ikke bruge QR-koden.

Se et oversigtskort med parkering for personale (pdf)

QR-kode åbner bomme i p-huset

 • I e-park finder du også en QR-kode, der fungerer som adgangsbevis, når du kører til niveau 2 og 3 i parkeringshuset på Kirketerpsvej.
 • Bommene vil stå åbne alle dage mellem kl. 6 og 19. I dette tidsrum skal du ikke bruge QR-koden for at køre op på de to niveauer.
 • Har du brug for at køre på niveau 2 og 3 mellem kl. 19 og 6, hvor bommene er lukket, skal du scanne QR-koden i standeren, umiddelbart før du drejer ind på opkørslen. Herefter vil bommen åbne.
 • Det er altid muligt at køre ud fra niveau 2 og 3 uden for det tidsrum, hvor bommene står åbne. En anordning i asfalten registrerer, at en bil nærmer sig udkørsels-bommen, og derefter åbner bommen automatisk. Her skal du altså ikke bruge QR-koden.

Særlige vilkår for studerende m.m.

Hvem gælder de særlige vilkår for?

Studerende og medarbejdere tilknyttet hospitalet i kort tid kan købe licens på særlige vilkår. Det gælder, hvis du er:

 • Elev
 • Studerende
 • Vikar
 • Kursist

Gratis parkeringstilladelse til de første to døgn

Såfremt du ønsker en midlertidig parkeringstilladelse til de første 48 timer, bedes du kontakte Helle Andersen på tlf. 78420106 eller på mail hellande@rm.dk med oplysninger om din mailadresse og dato for din praktikstart.

Du har også mulighed for at købe en licens, der gælder for hele perioden, du er tilknyttet hospitalet. Prisen er 71 kr. pr. uge. Det er ikke muligt at få reduceret beløbet, hvis din tilknytning til hospitalet afbrydes inden for perioden.

Køb licensen i Informationen

Du kan købe en parkeringslicens i Informationen på Regionshospitalet Randers, der er placeret på højre hånd ved indgang A. Se oversigtskort over hospitalet.

Motorcykel

Personale kan parkere motorcykel følgende steder:

 • På en af motorcykelpladserne i P-huset
 • Pladserne er opmærkede med motorcykellogo

Der skal betales for parkeringen.

Har du abonnement hos Q-park eller bruttolønsordningen, skal du downloade en App i Q-Parks system e-park. Der vil du kunne registrere dit reg.nr. på motorcyklen.

Betaling via Easyparks app er også en mulighed. Se nærmere info herom på betalingsautomaterne.