Formål

Forskningsstøtte Randers har til formål at skabe rammer for, og stimulere, den sundhedsvidenskabelige forskning på hospitalet. Det gør vi bl.a. ved at lette og effektivisere administrative opgaver for både etablerede og spirende forskere, så der frigøres mest mulig tid til egen forskning.

Vi sørger også for at koordinere og synligøre hospitalets forskningsaktiviteter. Hospitalet stiller, efter aftale, kontorfaciliteter og IT-ressourcer til rådighed til forskningsstuderende. Der er således, i tilknytning til Forskningsstøtte Randers, etableret et samlet forskningsmiljø for hospitalets forskningsstuderende.

Målet er, at Regionshospitalet Randers skal være forskningsmæssigt på højde med lignende regionale institutioner og bidrage med ny sundhedsfaglig viden nationalt og internationalt.

Forskningsstøtte i praksis

Sparring

Forskningsstøtte Randers giver sparring til forskere i relation til at finde relevante fonde, udarbejde budget og lave lægmandsfremstilling. Den faglige sparring til forskerne varetages af de enkelte vejledere.

Kontorfaciliteter

Hospitalet stiller, efter aftale, kontorfaciliteter og IT-ressourcer til rådighed til de forskningsstuderende. Der er således, i tilknytning til Forskningsstøtte Randers, etableret et samlet forskningsmiljø for hospitalets forskningsstuderende.

Eksterne samarbejdspartnere

Forskningsstøtte Randers har en aftale med Forskningsstøtteenheden på Aarhus Universitet om hjælp til fundraising, herunder støtte i form af workshops for forskningsstuderende.

Læs mere om Forskningsstøtteenheden

Vi er også i løbende kontakt med Region Midtjylland om koordinering af forskningsindsatsen på hospitalet.

Datamanagement og oversættelse til engelsk

Forskningsstuderende, og andre aktive forskere, kan, efter behov, få hjælp til datamanagement og engelsk korrektur.

Fagbibliotek

Hospitalet har en fagbibliotekar tilknyttet. Fagbibliotekaren laver litteratursøgninger i medicinske databaser for ansatte samt hjælper forskere med spørgsmål og opgaver indenfor bibliometri og citationsanalyse. Fagbibliotekaren sidder normalt i Viborg og er på regionshospitalet ca. en gang om måneden.

Fagbibliotekaren tilbyder desuden kurser målrettet den enkelte afdeling, afsnit eller faglige gruppe.

Desuden har alle ansatte i Region Midtjylland adgang til EndNotes, der i foråret 2020 afløste RefWorks, som det regionalt udbudte referenceprogram.

Øvrig hjælp og støtte

Alle links til værktøjer og viden, som kan være til gavn for dig som forsker ligger på hospitalets intranet. Du kan følge linket, når du er på hospitalets netværk eller på fjernadgang via Citrix.

Find forskningsværktøjer på enhedens intranet

(OBS. Du skal være logget ind på regionens Citrix-netværk for at kunne tilgå ovenstående link.)

Finansiering af forskning

Hospitalet finansierer forskning både fra interne og eksterne midler. På hospitalet blev der i 2021 anvendt ca. 19,7 mill. kr. til forskning.

Hospitalet råder selv over spiremidler, der efter ansøgning uddeles to gange om året og retter sig mod begyndende forskningsspirer. 

Hospitalet får desuden finansieret forskningen fra Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond, der yder økonomisk støtte til forskning inden for sundhedsområdet i Region Midtjylland.

Derudover henter hospitalets forskere eksterne forskningsmidler hjem gennem fundraising.