Organisering af forskningen

Vision og strategi

Forskning er noget der prioriteres højt på Randers Regionshospital. Det er vores klare mål og vision at bedrive forskning på et højt og kvalificeret niveau til forbedrede tilbud om diagnostik, behandling og pleje (af de mest udbredte sygdomme) direkte til gavn for patienterne.

Samtidig har vi fokus på, at forskningen bliver en integreret del af, og prioriteres på lige fod med, uddannelse og den kliniske praksis.

Ansatte i Forskningsenheden

Forskningsleder

Gitte Jessing

Mail: annajs@rm.dk
Tlf.: 78 42 01 83

Forskningskoordinerende overlæge

Stillingen er pt. vakant.

Seniorforsker, lektor, Ph.d.

Mette Spliid Ludvigsen

Mail: metspl@rm.dk
Tlf. 78 42 23 55

AC-fuldmægtig

Søren Thomsen

Mail: sothom@rm.dk
Tlf. 78 42 01 85