Organisering af forskningen

Vision og strategi

Forskning er noget der prioriteres højt på Randers Regionshospital. Det er vores klare mål og vision at bedrive forskning på et højt og kvalificeret niveau til forbedrede tilbud om diagnostik, behandling og pleje (af de mest udbredte sygdomme) direkte til gavn for patienterne.

Samtidig har vi fokus på, at forskningen bliver en integreret del af, og prioriteres på lige fod med, uddannelse og den kliniske praksis.

Ledelse

Forskningsstøtte Randers hører under afdelingsledelsen i Afdeling for Folkeundersøgelser.

Daglig leder

Gitte Jessing, MPH, MBA

Mail: annajs@rm.dk
Tlf.: 78 42 01 83

Ansatte i Forskningsenheden

Forskningskoordinerende overlæge

Stillingen er pt. vakant.

Konstitueret akademisk koordinator

Uddannelseskoordinerende overlæge, MLP samt overlæge på Medicinsk Afdeling på hospitalet 
Annette Schlemmer

Mail: aneshl@rm.dk 
Tlf. 26 29 73 25

Seniorforsker, lektor, Ph.d.

Mette Spliid Ludvigsen

Mail: metspl@rm.dk
Tlf. 78 42 23 55

AC-fuldmægtig

Søren Thomsen

Mail: sothom@rm.dk
Tlf. 78 42 01 85