Generelt

Sådan søger du en analyse frem

Hvis du er i tvivl om den præcise navngivning af den analyse, du leder efter, men kender dele af navnet, kan du trykke på CTRL + F på dit tastatur, hvis du sidder ved en pc. Det åbner et søgefelt på din skærm, hvor du kan skrive dit søgeord ind. 

Søgefunktionen vil løbende fortælle dig, hvor mange resultater der er på siden for det, du har skrevet. Brug piletasterne til at gå fra resultat til resultat på siden.

C

C3 nefritisk faktor, KIA00334 
Cadmium, B, NPU04874 
Calcitriol, P, NPU01440 
Calcium, P, NPU01443 
Calcium, Pt(U), NPU01442 
Calcium/Kreatinin-clearance ratio, Nyre, NPU28835
Calcium-ion (frit); (pH = 7,40), P, NPU04144
Calcium-ion (frit); (pH = 7,40), P (aB), ASS00104
Calcium-ion (frit); (pH = 7,40), P (kB), ASS00111
Calprotectin, F, NPU19717 
Cancer-antigen 125, P, NPU01448
Candida mannan, P, NPU27498 
Cannabis (konfirm), U, AAB00421 
Carbamazepin, P, NPU01457
Carbonmonoxid-hæmoglobin, Hb (aB), ASS00106
Carbonmonoxid-hæmoglobin, Hb (kB), ASS00901
Carbonmonoxid-hæmoglobin, Hb (vB), ASS00994
Carcinoembryonalt antigen, P, NPU19719  
Cerebrospinalvæske gruppe, Csv, NPU14911 
CD4 + T-celle tælling, ABB00032
CFTR-gen, sekv.var., DNA(Spec.), NPU19039 
Chitinase, P, NPU27127 
Chlamydia trachomatis, antistof (IgG, IgM), P, SSI00705 
Chlamydia pneumoniae-Ab gruppe, P, SSI00315  
Ciclosporin, B, NPU19725 
Ciclosporin (120 min), B, NPU19726 
Citalopram, P, NPU04778
Citrat, U, NPU01594 
Clobazam, P, NPU03932
Clomipramin + desmethylclomipramin, P, NPU03933 
Clonazepam, P, NPU01618
Clozapin, P, NPU04114
cN1A-Ab(IgG), P, NPU54359 
CNTNAP2-Ab(IgG), P, NPU28523 
CO2 total, P(vB), NPU01472
Complement faktor H-IgG, P, NPU57710
Complement C1 esteraseinhibitor, P, NPU19739 
Complement C1 est.inh. (akt./norm), P, NPU26790 
Complement C1q-IgG, P, NPU27408 
Complement C2, P, NPU23598 
Complement C3c, P, NPU19741 
Complement C3d, P, NPU10298
Complement C4, P, NPU19742
Complement Complex C5b-9, P, NPU28400 
Complementfaktor B, P, NPU12891 
Complementfaktor H; arb.stofk.(erythrol.; proc.), P, NPU28584 
Complementfaktor H; arb.stofk.(imm.; proc.), P, NPU28583
Complementfaktor I; arb.stofk.(imm.; proc.), P, NPU28564  
Copeptin (0 min), P, FAS00077 
Copeptin (60 min), P, FAS00078 
Coronavirus SARS-CoV-2-Ab gruppe, P, NPU59152 
Corticotropin, P, NPU19744 
Coxiella burnetii-Ab gruppe, P, NPU54251 
C-reaktivt protein [CRP], P, NPU19748
CYP2C9-gen, DNA, NPU32095 
Cytomegalovirus (DNA-kvant.) [CMV], P, NPU28653
Cytomegalovirus-antistof(CMV), P, NPU14052

P

P-3-Hydroxybutyrat(blodketon
Pancreaselastase I, F, NPU28718

Paracetamol, P, NPU03024
Paraneoplastisk syndrom-Ab gruppe, Csv, NPU54935 
Paraneoplastisk syndrom-Ab gruppe, P, NPU29517 
Parathyrin (PTH), P, AAA00485
Parietalcelle-Ab(IgG)[PCA], P, NPU14544
Parvovirus B19-Ab, P, NPU58175 
pCO2, P(aB), NPU01470
pCO2, P(kB), NPU12481
Penicillin G (c1)-IgE, P, NPU13321
Penicillin V (c2)-IgE, P, NPU13322
Peptidyldipeptidase A [ACE], P, NPU29069 
Perphenazin, P, NPU03047 
pH, P (aB), NPU12474
pH, P (kB), NPU12490
pH, P (vB), NPU03995
pH, Stix (U), NPU02415
pH, pleura, NPU18244
Phenobarbital, P-, NPU03062
Phenytoin, P, NPU03085 
Phytanat+Fede syrer gruppe, P, NPU27122 
Plasmodium (DNA) [malaria], P, NPU28748 
Pleuravæske gruppe, Plv, NPU18216 
pO2, P(aB), NPU08977 
Poly-Dermatomyositis, P, AAB00415 
Porfyrintype gruppe, P, NPU26773 
Porfyrintype gruppe, U, NPU18128 
Porfyrintype gruppe, F, NPU18152 
Precollection SCT, AAB00385 
Primær AI encephalitis scr.-IgG, Csv, AAB00420 
Primær Al encephalitis scr.IgG, P, AAB00419 
Pro-brain natriuretisk pept. [BNP], P, NPU21571
. Kun til brug af kliniske afdelinger på Regionshospitalet Randers
Procalcitonin, P, NPU21576
Progesteron, P, NPU03242
Proinsulin C-peptid, P(fPt), NPU18005
Prokollagen III-N-term. propeptid, P, NPU19894

Prolaktin, P, NPU18247
Prostataspecifikt antigen, P, NPU08669
Protein C (enz.), P, NPU28490 
Protein S, P, NPU29255
Protein, Asc, NPU08671
Protein, Csv, NPU03276
Protein, Ledv, NPU08672
Protein, Plv, NPU08670
Protein, Pt (U), NPU03277
Protein(semikvant), U, NPU04206 
Protoporfyrin gruppe, Ercs(B), NPU18100  
Pyruvat, B(vB), NPU09228

X

Æ

Å