Formål og aktiviteter

Formålet med Seniorklubben er:

  • At virke for faglige og selskabelige aktiviteter blandt medlemmerne
  • At give nuværende medarbejdere over 60 år mulighed for at forberede deres afgang fra Regionshospitalet Randers og Grenaa Sundhedshus gennem samvær med allerede rejste medarbejdere
  • At give rejste medarbejdere mulighed for fortsat at have kontakt med deres tidligere arbejdsplads
  • At give Regionshospitalets ledelse mulighed for at trække på den erfaring, som tidligere medarbejdere har opnået gennem deres ansættelse ved Regionshospitalet Randers

Hvert år afholdes 3-4 møder. Derudover arrangeres der udflugter, julefrokost og en årlig generalforsamling.

Hvem kan melde sig ind?

Seniorklubben er for:

  • Nuværende medarbejdere, der er fyldt 60 år, og som har haft mindst 5 års samlet ansættelse
  • Tidligere medarbejdere, der er fyldt 60 år, og som har haft mindst 5 års samlet ansættelse
  • Bestyrelsen for Seniorklubben kan i ekstraordinære tilfælde dispensere fra ovennævnte regler

Seniorklubben har ca. 140 medlemmer.

Meld dig ind

Kontakt Kirsten Møller Pedersen (medlem af bestyrelsen), hvis du ønsker at melde dig ind i Seniorklubben. Se under Kontakt.

Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen.