Hvem kan melde sig ind?

Seniorklubben er for nuværende og tidligere medarbejdere, der er fyldt 60 år.

Bestyrelsen for Seniorklubben kan i ekstraordinære tilfælde dispensere fra ovennævnte kriterie for medlemskab.

Seniorklubben har ca. 110 medlemmer.

Sådan melder du dig ind og ud

Skriv en mail til Knud Larsen (ekstern ressource for Seniorklubben) på eogklarsen@gmail.com 

I mailen skal du oplyse:

  • Navn og adresse
  • Telefonnummer
  • Mailadresse
  • Om det drejer sig om ind- eller udmelding.
Portræt af Knud Larsen Portræt af Knud Larsen

Særlig ressource i Seniorklubben Knud Larsen

Knud Larsen, der også er formand for museet, står for ind- og
udmeldelser samt administration af Seniorklubbens Google-drev.

Mail: eogklarsen@gmail.com

Kontingent og betaling

Kontingent

Kontingentet vedtages til generalforsamlingen. I 2024 har generalforsamlingen fastsat kontingentet til 250 kr. pr. år, som betales første gang, når man melder sig ind. Derefter betales kontingentet hvert år senest 1. marts. 

Betaling

Betaling sker ved bankoverførsel til Seniorklubbens konto i Sparekassen Kronjylland. 

Kontingentet overføres til reg. nr. 9331 og kontonr. 3095607674.

Google-drev for medlemmer

Som medlem af Seniorklubben får du adgang til klubbens Google-drev. Her kan du finde referater fra møder, beretninger om hospitalet fra tidligere medarbejdere samt fotos og beskrivelser af klubbens udflugter gennem årene. 

Du får tilsendt adgang til Google-drevet på mail.

Oversigt over planlagte møder og ture samt referater fra generalforsamlingen kan du finde her på Seniorklubbens hjemmeside.

Gå til Udflugter og medlemsmøder

Gå til Referater fra generalforsamlingen