Formål og aktiviteter

Formålet med Seniorklubben er:

  • At virke for faglige og selskabelige aktiviteter blandt medlemmerne
  • At give nuværende medarbejdere over 60 år mulighed for at forberede deres afgang fra Regionshospitalet Randers og Grenaa Sundhedshus gennem samvær med allerede rejste medarbejdere
  • At give rejste medarbejdere mulighed for fortsat at have kontakt med deres tidligere arbejdsplads
  • At give Regionshospitalets ledelse mulighed for at trække på den erfaring og ekspertise, som tidligere medarbejdere har opnået gennem deres ansættelse ved Regionshospitalet Randers (eks. som hjælp ved Covid-19-vaccination)

Hvert år afholdes 3-4 møder. Derudover arrangeres der udflugter, julefrokost og en årlig generalforsamling.

Vedtægter

Se Seniorklubbens senest godkendte vedtægter.

Vedtægter for Seniorklubben (pdf)

Randers Centralsygehus i 1954. Arkivfoto

Klubbens bestyrelse

Portræt af Kirsten Møller Pedersen Portræt af Kirsten Møller Pedersen

Kirsten Møller Pedersen

Formand for bestyrelsen

Arbejdede i perioden 1966-2009 som sygeplejerske på hospitalet.

Portræt af Annette Hansen Portræt af Annette Hansen

Annette Hansen

Næstformand i bestyrelsen

Arbejdede på hospitalet i perioden 1973-2016, senest som sundheds-it-konsulent. 

 

Portræt af Mariann Andersen Portræt af Mariann Andersen

Mariann Andersen

Kasserer og medlem af bestyrelsen

Var bioanalytiker på hospitalet fra 1965 til 1991.

Portræt af Annelise Olesen Portræt af Annelise Olesen

Annelise Olesen

Medlem af bestyrelsen 

Arbejdede som social- og sundhedsassistent på hospitalet fra 1970-2009.

Portræt af Emmy Sørensen Portræt af Emmy Sørensen

Emmy Sørensen

Medlem af bestyrelsen

Arbejdede som serviceassistent på hospitalet i perioden 1991-2011.

Portræt af Joan Tange Portræt af Joan Tange

Joan Tange

Medlem af bestyrelsen

Arbejdede i perioden 1980-2012 som sygehjælper på hospitalet.

Portræt af Lone Laursen Portræt af Lone Laursen

Lone Laursen

Medlem af bestyrelsen

Var sygehjælper på hospitalet i perioden 1978-2015.

Portræt af Minna Thomsen Portræt af Minna Thomsen

Minna Thomsen

Medlem af bestyrelsen

Arbejdede som serviceassistent på hospitalet fra 1985 til 2019.

Tove Degnbol

Suppleant i bestyrelsen

Historie

Tidligere direktør for hospitalet Preben Deleuran var initiativtager til seniorklubbens oprettelse i 1990. Se avisudklip og brev fra direktøren. 

Brev fra Svend Nielsen og Preben Deleuran, der tilkendegiver deres støtte til oprettelse af en seniorklub for hospitalets ansatte

 

Avisudklip om den nystartede seniorklub

 

Avisudklip med information om den nystartede seniorklub

 

Sygehusmuseet

Da Seniorklubben var oprettet, gik et udvalg på 10 personer i gang med at oprette et museum på sygehuset.

Se Sygehusmuseets hjemmeside