Om projektet

Projekttitel

Forbedring af rekruttering af patienter til kliniske studier

Periode

1/2-23 til 31/1-24

Forskningsområde

Tidligere studier har vist, at kvinder er underrepræsenteret i forskningsprojekter, og især de gravide kvinder er underrepræsenteret.

Formålet med projektet er at undersøge årsager til ikke-deltagelse i kliniske forskningsprojekter blandt kvinder, som kommer på afdelingen Kvindesygdomme og Fødsler på Regionshospitalet Randers. Projektet skal karakterisere nej-sigerne og estimere procentdelen af de kvinder, som bliver tilbudt deltagelse i et forskningsprojekt, som svarer nej.

Målet er at inddrage patienterne i, hvordan fremtidens rekruttering til forskningsprojekter kan foregå bedst muligt. Det er et kvalitativt studie, som skal bestå af en spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterviews, som tilsammen forhåbentlig kan identificere specifikke faktorer, som har betydning for deltagelsen i kliniske studier. På den måde kan vi finde frem til, hvordan man kan forbedre rekrutterings processen fremadrettet og forhåbentlig bidrage til at mindske underrepræsentation af specifikke patientgrupper og nedbringe ulighed i sundhed.

Afdeling og vejledere

Afdeling

Kvindesygdomme og Fødsler

Vejledere

  • Pinar Bor (hovedvejleder), Akademisk koordinator, forskningskoordinerende overlæge, ph.d., klinisk lektor, Kvindesygdomme og Fødsler, Regionshospitalet Randers
  • Agnete Larsen, lektor, Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet
  • Pia Kirkegaard, seniorforsker, Universitetsklinik for Kræftscreening, Regionshospitalet Randers
  • Mette Tranberg Nielsen, post.doc, Universitetsklinik for Kræftscreening, Regionshospitalet Randers
  • Anna Louise Vestergaard, ph.d.-studerende, Kvindesygdomme og Fødsler, Regionshospitalet Randers

Kontakt

Mail

Silke Cirkeline Lindencrone Rossau 
Forskningsårsstuderende

Send mail til Silke

Adresse

Kvindesygdomme og Fødsler 
Regionshospitalet Randers 
Skovlyvej 15 
8930 Randers NØ