Om projektet

Projekttitel

Ultralydsvejledt pleuracentese i akutafdelingen – træning og klinisk performance

Periode

November 2021 - oktober 2022

Formål og beskrivelse

Formålet med projektet er at undersøge, om man kan lave et formaliseret uddannelsesprogram til pleuracentese, som både tager kortere tid og er mere kliniknært end et traditionelt kursus.

Der gennemføres et randomiseret kontrolstudie, som undersøger muligheden for et nyt uddannelsesprogram, der kombinerer blended learning (e-læring og simulationsundervisning) med spaced learning (hvor undervisningen fordeles over tid).

Derudover gennemføres et randomiseret kontrolstudie, som undersøger manual fjernelse versus passiv fjernelse af pleuravæsken. Formålet med dette studie er at undersøge, om man kan opnå hurtig sikker behandling til patienten ved manual fjernelse versus passiv fjernelse af patienter i akutmodtagelsen og vil muligvis bidrage til at ændre klinisk praksis.

Sandra er hoveduddannelseslæge i akutmedicin og ansat i Akutafdelingen.

Mail

Sandra Thun Langsted 
HU-læge i akutmedicin

Send mail til Sandra

Adresse

Akutafdelingen 
Regionshospitalet Randers 
Skovlyvej 9 
8930 Randers NØ