Forskningsområde

Pia Kirkegaard er uddannet antropolog og seniorforsker i Afdeling for Folkeundersøgelser på Regionshospitalet Randers.

Pias nuværende fokus er på screening og opfølgning set fra et borgerperspektiv. Den gennemgående tilgang er undersøgende kvalitativ forskning baseret på sociologisk teori. Pia specialiserer sig i interviews, fokusgrupper og feltarbejde.

Afdeling

Universitetsklinik for Kræftscreening, Afdeling for Folkeundersøgelser

Kontakt

Telefon og mail

Pia Kirkegaard
Antropolog og seniorforsker

Tlf.: 78 42 02 61

Send mail til Pia

Adresse

Afdeling for Folkeundersøgelser 
Regionshospitalet Randers 
Østervangsvej 70, 1. sal 
8930 Randers NØ