Om projektet

Projekttitel

Risiko og prognose for pilonidal sygdom. En interdisciplinær metode indkluderende epidemiologiske og randomiseret kontrolleret klinisk studie.

Periode

Maj 2022 til april 2025

Forskningsområde

Dette ph.d.-studie vil afdække helt ny viden om en stor patient gruppe. Igennem 3 registerstudier, vil vi belyse sygdommens udbredelse, opståen, tilbagefaldsrisiko og arvelighed i den danske befolkning. Herudover vil vi undersøge om ny behandlingsmetode med fedtcelletransplantation kan benyttes i den kirurgiske behandling af kompleks pilonidal sygdom.

Ida er læge på Mave- og Tarmkirurgisk afdeling, Regionshospitalet Randers og stipendiat hos Aarhus Universitet.

Afdeling og vejledere

Afdeling

  • Mave- og Tarmkirurgisk afdeling, Regionshospitalet Randers
  • Klinisk Epidemiologisk afdeling (KEA), Aarhus Universitet

Vejledere

  • Susanne Haas, Afdelingslæge, PhD, Klinisk lektor, Mave- og Tarmkirurgisk afdeling, Randers Regionshospital
  • Rune Ericsen, forskningsansvarlig overlæge, ph.d., klinisk lektor, Mave- og Tarmkirurgisk afdeling, Randers Regionshospital, Klinisk Epidemiologisk afdeling, Aarhus Universitet

Baggrund

Pilonidal sygdom (PS) er en almindelig akut eller kronisk infektion i crena ani forårsaget af hår, der invaderer området og skaber pits, cyster og sekundære sinuskanaler. Dette kan medføre smerter, blødninger, udflåd af pus, lugtgener og nedsat selvværd. Gennemsnitsalder ved første manifestation er 21 år for mænd og 19 år for kvinder.

Den kirurgiske behandling af kompleks PS er underprioriteret. Selv i trænede hænder har skønsmæssigt 18-40% et postoperativt forløb med langvarig eller dårlig heling med kronisk sår.

Den epidemiologisk viden er sparsom og stammer fra enkelte optageområder og militær registre. Der findes ikke dansk eller befolkningsbaseret viden. Det er en udbredt sygdom med betydelig påvirkning af unge menneskers liv, hvilket står i skærende kontrast til den manglende forskning på området.

Metode

Studierne gennemføres som led i en PhD.

Studier I-III vil blive udført ved at sammenkoble data fra eksisterende landsdækkende danske sundhedsregistre (Landspatientregisteret, CPR-registeret og tvillinge-registeret), som befolkningsbaserede kohorteundersøgelser. Her vil vi bl.a. afdække forekomst og arvelighed samt undersøge prædiktorer og estimere risikoen for behandlingssvigt.

Studie IV vil blive udført som et enkelt-blindet randomiseret kontrolleret klinisk forsøg, der vil undersøge brugen af frisk høstet autolog fedtvæv i forbindelse med kirurgisk behandling af avanceret PS. Vi vil inkludere 180 patienter på tværs af tre centre i Danmark.

Perspektiver

Formået med denne forskning er at forbedre forståelsen og behandlingen af PS, samt muligvis identificere risikofaktorer for sygdommens sværhedsgrad, manglende heling og tilbagefald. Herudover forventer vi, at brugen af frisk høstet autolog fedtvæv til behandling af kompleks PS, vil bedre helingen og dermed nedsætte risikoen for et kompliceret postoperativt forløb med dårlig heling for disse i forvejen hårdt prøvede patienter.

Forskningsprojektet er en del af en større vision om øge kendskabet til PS og hæve niveauet for behandlingen af denne oversete patientgruppe. Det er vores vision at etablere Nordeuropas førende center indenfor behandling af og forskning i PS - et arbejde som teamet bl.a. er blevet honoreret for med prisen for "Årets Ildsjæl" ved prisuddelingen for Danmarks bedste klinikske forsøg og afprøvninger 2022.

Kontakt

Mail

Ida Kaad Faurschou 
Ph.d.-studerende

 

Send mail til Ida

Adresse

Kirurgisk Fællesafdeling
Regionshospitalet Randers 
Skovlyvej 15 
8930 Randers NØ