Forskningsområde

Katrine J Emmertsen er overlæge i kolorektalkirurgi og hendes forskningsfokus er primært senfølger efter behandling for mavetarmkirurgiske lidelser bl.a. kolorektalcancer og divertikelsygdom.

Herudover har hun interesser indenfor præhabilitering af skrøbelige patienter forud for større kirurgi.

Baggrund

Katrine J Emmertsen er Ph.d. og klinisk lektor ved Aarhus Universitet og overlæge i Mave- og Tarmkirurgi i Kirurgisk Fællesafdeling på Regionshospitalet Randers.

Eksempler på igangværende forskning

Udvikling og validering af spørgeskemaer/scoringssystemer til screening for senfølger.

Nationale tværsnitsundersøgelser af senfølger efter behandling for kolorektalcancer.

Patofysiologiske mekanismer bag Lav Anterior Resektions Syndrom (LARS).

Udvikling af behandlingsalgoritmer for LARS.

Udarbejdelse af nationale guidelines til screening for og behandling af senfølger.

Undersøgelse af risikofaktorer for kirurgi grundet divertikelsygdom.

Undersøgelse af funktion og livskvalitet hos patienter med divertikelsygdom.

Undersøgelse af effekten af præhabilitering på postoperativt forløb hos ældre skrøbelige colorektalcancerpatienter.

Samarbejdspartnere

Katrine J Emmertsen er medlem af det Videnskabelige Udvalg og Kirurgisk Arbejdsgruppe under Dansk Colorektal Cancer Gruppe (DCCG) og sidder i bestyrelsen for Klinik for Senfølger efter behandling for Kræft i Bækkenorganerne.

Hun har et tæt samarbejde med Mave-tarmkirurgisk afdeling, AUH og deltager i flere multicenterstudier på nationalt og internationalt plan.

Katrine J Emmertsen har en lang række samarbejdspartnere indenfor hovedsageligt kolorektalkirurgien over hele verden (Sydamerika, USA, Canada, New Zealand, Australien, Europa).

Kontakt

Mail

Katrine Jøssing Emmertsen  
Overlæge, Ekstern lektor, Ph.d.

Send mail til Katrine

Adresse

Kirurgisk Fællesafdeling 
Regionshospitalet Randers 
Skovlyvej 15  
8930 Randers NØ