Om projektet

Projekttitel

Livskvalitet og kirurgi ved udposninger på tyktarmen

Periode

April 2022 til marts 2025

Forskningsområde

I dette projekt undersøger vi livet med udposninger på tyktarmen i 3 delstudier:

Studie 1

Igennem data fra de danske registre undersøger vi blandt andet, hvor mange der har udposninger på tyktarmen i Danmark, og i hvilken grad personer med udposninger på tyktarmen bruger sundhedsvæsenet.

Studie 2

I en spørgeskemaundersøgelse afdækker vi livskvalitet, tarmfunktion, smerter, vandladningsgener og gener i seksuallivet hos personer med udposninger på tyktarmen.

Studie 3

Patienter med kroniske gener fra udposninger på tyktarmen, der vurderes på kirurgiske afdelinger med henblik på elektiv kirurgi, inviteres til at deltage i en undersøgelse af livskvalitet, tarmfunktion, smerter, vandladningsgener og gener i seksuallivet, samtidig med at vi undersøger, hvordan det går dem, der bliver opereret.

Baggrund

Udposninger på tyktarmen er en hyppigt forekommende tilstand, og flere og flere, særligt yngre mennesker, diagnosticeres med udposninger på tyktarmen. Der er potentielt rigtig mange med udposninger på tyktarmen, der ikke får en god nok behandling, fordi det er overset, hvor mange og hvilke gener, tilstanden medfører.

Med projektet ønsker vi at skabe grundlag for en endnu bedre behandling til alle med udposninger på tyktarmen i fremtiden.

Afdeling og vejledere

Afdeling

Mave- og Tarmkirurgien i Kirurgisk Fællesafdeling, Regionshospitalet Randers

Klinisk Epidemiologisk Afdeling (KEA), Aarhus Universitetshospital

Vejledere

Katrine J. Emmertsen, overlæge, ph.d., klinisk lektor, Mave- og Tarmkirurgien i Kirurgisk Fællesafdeling, Regionshospitalet Randers

Rune Erichsen, forskningsansvarlig overlæge, ph.d., klinisk lektor, Mave- og Tarmkirurgien i Kirurgisk Fællesafdeling, Regionshospitalet Randers og Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Kåre Andersson Gotschalck, overlæge, ph.d., klinisk lektor, Kirurgi, Regionshospitalet Horsens

Fonde

Projektet er støttet af Novo Nordisk Fonden.

Information til borgere

I forskningsprojektet Livskvalitet med udposninger på tyktarmen inviteres borgere til at deltage i enten studie 2 og studie 3.

Læs de borgerrettede informationer om studie 2 og studie 3

Kontakt

Mail

Helene Rask Dalby

Send mail til Helene

Adresse

Kirurgisk Fællesafdeling  
Mave- og Tarmkirurgi 
Regionshospitalet Randers 
Skovlyvej 15 
8930 Randers NØ