Om projektet

Projekttitel

Brug af DNA-methylering til risikovurdering af kvinder 45 år eller ældre henvist til en kolposkopi

Periode

Februar 2022 til januar 2023

Starter igen som ph.d.-studerende i Afdeling for Folkeundersøgelser til september 2024

Forskningsområde

Formålet med forskningsprojektet er at undersøge, om en ny biomarkør (DNA-methylering) kan bruges til risikostratificering af kvinder ≥45 år, som er henvist til en kolposkopi på grund af et abnormt screeningsresultat.

Målet er, at kvinder med størst risiko for livmoderhalskræft kan udvælges til yderligere behandling, mens kvinder med lav risiko i stedet kan indgå i kontrolforløb.

Karen er forskningsårsstuderende og stud.med. ved Aarhus Universitet.

Afdeling og vejledere

Afdeling

Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers
Kvindesygdomme og Fødsler, Regionshospitalet Gødstrup
Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet

Vejledere

  • Mette Tranberg, ph.d., post doc., Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers
  • Line Winther Gustafson, ph.d., afdelingslæge, Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers og Kvindesygdomme og Fødsler, Aarhus Universitetshospital
  • Anne Hammer, ph.d., lektor, forskningsansvarlig overlæge, Kvindesygdomme og Fødsler, Regionshospitalet Gødstrup og Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet (hovedvejleder)

Kontakt

Mail

Karen Omann Binderup 
Forskningsårsstuderende

Send mail til Karen

Adresse

Afdeling for Folkeundersøgelser 
Regionshospitalet Randers 
Østervangsvej 70, 1. sal 
8930 Randers NØ