Om projektet

Forskningsområde

Cecilie forsker i overlevering af patientinformation fra stamafdelingens personale til hjertestopholdet ved hjertestop på hospital. Formålet er at udvikle en ny model til struktureret overlevering. Dette kan simplificere og øge kvaliteten af genoplivning på hospitalet og dermed forbedre overlevelsen efter hjertestop på hospitalet.

Baggrund

Årligt forekommer der mere end 2.000 hjertestop på danske hospitaler, hvoraf ca. 9 ud af 10 hjertestop sker udenfor intensive afdelinger. Kun ca. en ud af fire er i live efter 30 dage.

Ved hjertestop på hospitalet initieres genoplivningen oftest af stamafdelingens personale, som tilkalder hjertestopholdet, der efterfølgende overtager. Overleveringen af information til hjertestopholdet er ofte mangelfuld, og utilstrækkelig overlevering har stor betydning for at identificere årsagen til hjertestop og få igangsat den rigtige behandling. I øjeblikket findes der dog ingen redskaber til overlevering af information specifikt for hjertestop.

Ved hjælp af kropsbårne kameraer vil forskerne identificere, hvilke informationer der overleveres og efterspørges af hjertestopholdet ved hjertestop på hospital. Oplevelserne om overlevering af information vil endvidere blive undersøgt ved interviews med personale fra stamafdelingerne og medlemmer af hjertestopholdet. De identificerede temaer vil blive fremlagt i et modificeret Delphi studie for internationale eksperter for at udarbejde en model for standardiseret overlevering af information ved hjertestop på hospital. En sådan model vil kunne indgå i undervisning og klinisk praksis verden over.

Afdeling og vejledere

Afdeling

Medicinsk Afdeling

Vejledere

  • Kasper Glerup Lauridsen, Lektor, læge, ph.d., Operation og Intensiv, Regionshospitalet Randers
  • Dung Nguyen Riis, Læge, ph.d.-studerende, Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Randers
  • Kristian Krogh, Lektor, Læge, ph.d., Bedøvelse og Operation Nord, Aarhus Universitetshospital
  • Bo Løfgren, Ledende overlæge, ph.d., Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Randers