Om projektet

Projekttitel

Bedre patientsamtaler med ældre

Periode

1/12 2021 til 31/1 2025

Forskningsområde

Lene Holst Andersen forsker i hvordan ældre patienter, deres pårørende og det sundhedsfaglige personale kommunikerer bedst muligt under hospitalsindlæggelse.

Afdeling og vejledere

Afdeling

Medicinsk Afdeling

Vejledere

  • Bo Løfgren, Professor, ph.d., ledende overlæge og forskningsansvarlig overlæge, hjertemedicinsk afdeling, Regionshospitalet Randers (hovedvejleder)
  • Rune Dall Jensen, MSc, ph.d., Forskningsleder, MidtSim, Region Midtjylland, Lektor, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet (medvejleder)
  • Kristian Krogh, speciallæge i anæstesiologi, ph.d., Aarhus Universitetshospital og Center for Akutforskning (medvejleder)
  • Mads Skipper, cheflæge, ph.d., sekretariatschef - Videreuddannelsessekretariatet Nord, kontorchef – koncern HR Sundhedsuddannelser, Region Midtjylland (medvejleder)

Baggrund og formål

Baggrund

Svækkede ældre udgør en stigende andel af befolkningen. De er ofte multisyge, betydeligt medicinerede, har forringede sanser og er ekstra afkræftede ved indlæggelse. Dette stiller større krav til de sundhedsfagliges kommunikationen med den ældre. Ligeledes kan det være belastende at være pårørende til en svækket, ældre person - særligt ved hospitalsindlæggelse.

Stuegangen, den læge-patient-samtale, som skal afklare patientens tilstand, diagnoser og behandlingsmæssige fremskridt, foregår ofte uden inddragelse af den ældre patient eller de pårørende. Patientklagestyrelsen modtager hvert år et betydeligt antal klager, hvor pårørende ikke er blevet inddraget i den ældres sygdomsforløb, eller hvor kommunikationen med sundhedsfaglige har været utilfredsstillende.

Der findes dog på nuværende tidspunkt ingen danske studier, som beskriver den mest optimale måde at kommunikere med ældremedicinske patienter og deres pårørende til stuegang. Speciallægeuddannelsen for medicinske læger indeholder heller ingen formel træning indenfor kommunikation.

Formål

Dette projekt har til formål at undersøge, hvordan ældre patienter, deres pårørende og det sundhedsfaglige personale kommunikerer bedst muligt under hospitalsindlæggelse. Det sker ved at undersøge:

  • Hvordan den hidtidige forskning internationalt beskriver den mest optimale form for kommunikation med ældre, indlagte patienter og deres pårørende
  • Hvordan danske eksperter inden for ældremedicin karakteriserer den bedste måde at kommunikere på med ældre patienter og deres pårørende
  • Hvordan ældre, indlagte patienter og deres pårørende ønsker at sundhedsfagligt personale skal kommunikere til stuegang
  • Om et nyudviklet træningsprogram forbedrer kommende speciallægers kommunikative evner
  • Om et nyudviklet træningsprogram forbedrer patientinddragelsen og patienttilfredsheden hos ældre patienter og deres pårørende

Perspektiver

Samtalen med ældre, ofte svækkede patienter og deres pårørende indeholder det højest mulige niveau af kompleksitet på grund af den ældres sygdomme og aldersrelaterede fysiske forandringer.

Hvis træningsprogrammet, som udvikles i dette ph.d.-projekt, viser sig effektiv, kan dette være en fremtidig ramme for træning af kommende speciallægers kommunikative færdigheder. Dette kan udvides til alle uddannelsestrin inden for medicinske og kirurgiske specialer, til gavn for alle typer patienter.

Bedre kommunikation og større inddragelse af patienter og pårørende giver en øget forståelse og accept og sikrer derved bedre behandling på kort og langt sigt og et indlæggelsesforløb, hvor rammen er patient-centreret behandling. Derved sikres patientsikkerhed for mange patienter, herunder også de skrøbelige, ældre patienter, gennem fokus på patientens behov.

Kontakt

Mail

Lene Holst Andersen
Ph.d.-studerende

Send mail til Lene

Adresse

Medicinsk Afdeling  
Regionshospitalet Randers 
Skovlyvej 15 
8930 Randers NØ