Mål for ombygningen

Billede af hospitalets nye bygning set udefra.
Projektet for hospitalets nye bygninger har fået navnet Vita. Illustration: Arkitema

På Regionshospitalet Randers skal vi til at bygge nyt og ombygge hospitalet for at skabe et akuthospital, der sikrer de bedste rammer for både patienter og personale. De kommende år skal der derfor opføres et nybyggeri på matriklen.

Navnet på projektet er Vita, og planlægningen af byggeriet er godt igang.

Med byggeriet skaber vi et nyt og tidssvarende hospital, der er tilpasset patienternes, personalets og hospitalets behov i dag og i fremtiden.

Vita indebærer, at der opføres en ny bygning til operation, opvågning, intensiv, fødeafsnit samt afsnit for nyfødte. Derudover skal store dele af det resterene hospital renoveres, bl.a. vores sengeafsnit.

Bæredygtighed er vigtigt for hospitalet og regionen, og derfor vil byggeriet af de nye fysiske rammer have fokus på økonomisk, social, faglig og miljømæssig bæredygtighed.

Vita er en del af den samlede generalplan for Regionshospitalet Randers, som blev politisk vedtaget i 2020.

Nuværende stadie

Vitas gangbro med store glaspartier.
Vita bygges sammen med hospitalets eksisterende bygninger. Illustration: Arkitema

Vita er under udbud i en totalentreprise og totalrådgivning med tidlig inddragelse af totalentreprenøren.

Udbuddet starter d. fra 11. marts, og det forventes, at Region Midtjylland kan annoncere en vinder af udbuddet medio december 2024.

Mens vi bygger og renoverer

Mens byggeriet står på, skal nogle af hospitalets afdelinger flytte. Nogle afdelinger bliver flyttet permanent, mens andre kun skal flytte midlertidigt. 

Vi deler byggeriet op i etaper, så vi tager hensyn til, at hospitalet kan drives som normalt. Hospitalets patienter bliver behandlet med samme kvalitet og patientsikkerhed, mens byggeriet står på.

Vi sørger selvfølgelig for at holde hospitalets skiltning opdateret, så du altid kan finde den rette afdeling. 

Fakta

Oversigt over hospitalets kommende bygninger.
Der skal både bygges nyt og renoveres på Regionshospitalet Randers de næste mange år. Illustrationen viser det kommende nybyggeri. Illustration: Arkitema
  • Den samlede projektsum for Vita er 864 mio. kr.
  • Byggeriet skal efter planen står klar i 2034.
  • Byggeriet forventes at blive omkring 19.000 m2.
  • På hospitalet har vi årligt 160.000 ambulante besøg. Næsten 40.000 mennesker bliver indlagt på hospitalet hvert år. Det svarer til ca. 100 nye indlæggelser dagligt hele året rundt.