Mål for ombygningen

På Regionshospitalet Randers skal vi til at bygge nyt og ombygge hospitalet for at skabe et akuthospital, der sikrer de bedste rammer for både patienter og personale. 

Med byggeriet skaber vi et nyt og tidssvarende hospital, der er tilpasset patienternes, personalets og hospitalets behov i dag og i fremtiden. 

Planlægningen af byggeriet er i gang, og byggeperioden forventes at vare frem til 2034. Bæredygtighed er vigtigt for hospitalet og regionen, og derfor vil byggeriet af de nye fysiske rammer have fokus på økonomisk, social, faglig og miljømæssig bæredygtighed.

Nybyggeriet vil indebære, at der opføres en ny bygning til operation, opvågning, intensiv, fødeafsnit samt afsnit for nyfødte. Derudover skal store dele af det resterende hospital renoveres, bl.a. sengeafsnittene.

Bedre placering af hospitalets afsnit

Illustration af fremtidig gang på sengeafsnit

Vi ombygger hospitalet, så vores patienter kommer til at opleve færre personaleskift og afdelingsskift. Vi placerer afdelinger, der ofte samarbejder, tæt på hinanden, så vi sparer vores patienter og personale for lange afstande mellem afdelinger og unødig mange skift.

I den vestlige ende af hospitalet placerer vi operationsafsnittet, så det er tæt placeret på vores akutmodtagelse. I den østlige ende af hospitalet tæt på p-huset samler vi afsnit, hvor patienter får behandling eller møder op til undersøgelser uden, at de bliver indlagt.

Hent detaljeret plan for hele byggeriet på Regionshospitalet Randers (pdf)

Moderne sengestuer

Illustration af fremtidig énsengsstue

I forbindelse med renoveringen indretter vi nye og moderne én- og tosengsstuer, så sengestuerne i højere grad lever op til patienternes forventninger.

Med vores nye sengestuer skaber vi bedre muligheder, for at læge og patient kan tale sammen uden unødvendige forstyrrelser, og for at pårørende kan tilbringe tid sammen den indlagte uden at skulle tage ekstra hensyn til øvrige patienter.

Mens vi bygger og renoverer

Mens byggeriet står på, skal nogle af hospitalets afdelinger flytte. Nogle afdelinger bliver flyttet permanent, mens andre kun skal flytte midlertidigt. 

Vi deler byggeriet op i etaper, så vi tager hensyn til, at hospitalet kan drives som normalt. Hospitalets patienter bliver behandlet med samme kvalitet og patientsikkerhed, mens byggeriet står på.

Vi ændrer skiltningen på hospitalet samme dag, som en afdeling flytter, uanset om det er permanent eller midlertidigt. På den måde kan du altid finde den rigtige afdeling ved at følge hospitalets skiltning.

Fakta

  • Byggeprojektet forventes at koste ca. 1,2 mia. kr.
  • Byggeriet skal efter planen stå klar i 2034
  • På hospitalet har vi årligt 160.000 ambulante besøg
  • Næsten 40.000 mennesker bliver indlagt på hospitalet hvert år. Det svarer til ca. 100 nye indlæggelser dagligt hele året rundt.

Kontakt

Administrativ programleder

Charlotte Holst Møller 

Mail: chamoe@rm.dk

Teknisk programleder

Anders Braathen Østergaard

Mail: andeot@rm.dk

Teknisk programleder

Karina Rodbjerg Jacobsen

Mail: karjacob@rm.dk