Indlæggelser

Senge

Hospitalet er lige knap 200 normerede senge. Det kan dog variere alt efter årstid og aktuelle udfordringer.

Antal akutte indlæggelser

2019: 27.731

2020: 27.697

2021: 28.595

Gennemsnitligt antal indlæggelsesdage

2019: 2,2

2020: 2,1

2021: 2,1

Operationer

Antal operationer

2019: 25.327

2020: 24.435

2021: 24.052

Heraf antal årlige hofteoperationer

2019: 519

2020: 457

2021: 430

Besøg

Antal ambulante besøg

2019: 157.627

2020: 144.083

2021: 141.953

Antal skadestuebesøg

2019: 14.473

2020: 14.210

2021: 15.181

Fødsler

2019: 2190

2020: 2242

2021: 2458

Ansatte

2019: 1691

2020: 1696

2021: 1956

Budget

2020: 1,28 mia. kr.

2021: 1,26 mia. kr.