Simulationstræning

Regionshospitalet Randers vil være et af de bedste patientsikre hospitaler, hvor der er prioriteret kompetencekurser for medarbejderne, så alle føler sig godt klædt på til en hverdag, hvor der hele tiden stilles nye krav til høj faglighed samt tilegnelse og udvikling af ny viden hos sundhedspersonalet.

Simulationstræning er et vigtigt redskab i arbejdet hermed. Læring og udvikling i akutte og virkelighedsnære arbejdssituationer uden risiko for patienterne hjælper det kliniske personale til bedre behandling, kommunikation og mindsker utilsigtede hændelser i stressede situationer.

Hjælp til simulation

Via Læringscenteret kan I som afdeling få hjælp til simulation. Dette inkluderer afvikling af simulation, sparring , operatør, co-debriefer, hjælp til scenarier, feedback osv. Ønsker I at opstarte simulation, eller er I i tvivl om hvad simulation kan, så kontakt Koordinator.

Det er muligt at låne simulationsudstyr over i eget afsnit efter aftale med Koordinator.

 

Simulation i egen afdeling

Tættere på virkeligheden

En af de store gevinster ved simulationstræning i egen afdeling (in situ simulation) er, at der skabes fokus på placeringen af instrumenter, redskaber og lignende samt på uhensigtsmæssige arbejdsgange og placeringer af ting som f.eks. akutvogn.

Foruden træning i et eller flere relevante sundhedsfaglige emner får personalet også et indblik i egen afdelingsstruktur og forbedringspotentialer i afdelingen.

Simulationsseancerne tydeliggør opmærksomhedspunkter for afsnittet, og hvor der kan sættes ind med forbedring af overholdelse af afdelingens retningslinjer og øgning af kvaliteten af udførte opgaver.

Udlån af træningsudstyr

Det er muligt at låne udstyr i Læringscenteret. Dette skal aftales et par dage i forvejen. Udstyr, som er booket til lån i en afdeling, kan afhentes i Læringscenteret på aftalte tidspunkt. Udstyret SKAL afleveres igen senest næste dag mellem kl. 7.30 og 8.00 medmindre andet er aftalt.

Simulation i Læringscenteret

Gode faciliteter

Læringscenteret har alle de nødvendige faciliteter for at skabe de perfekte rammer for god simulation. Fuldautomatiske og livagtige dukker, der viser alle vitale værdier, videokameraer, projektorer/lydanlæg samt et operatørrum. Centeret er dermed det optimale sted til at træne det kliniske personale i 'medicinsk simulation' for at øge sikkerheden og kvaliteten for patienterne.

Med udgangspunkt i afdelingens behov

Uddannelsen og træningen kan tage udgangspunkt i de konkrete behov, som de kliniske afdelinger har for træning inden for netop deres område. Det kliniske personale kan blandt andet træne dagligdagens faglige problemstillinger som f.eks. et hjertestop, en akut medicinsk dårlig patient eller en vanskelig fødsel.

Under øvelsen kan en instruktør manipulere med dukkens puls, vejrtrækning og andre livsvigtige funktioner for at træne personalet i den overvågning og behandling, som de bør iværksætte i situationen, og ikke mindst stresse personalet i de forskellige behandlingssituationer, således at man får styrket sine kompetencer.

Mulighed for video og observation

Under træningen er det muligt at videofilme eller observere alle handlinger og kommunikation mellem deltagerne og efterfølgende fremhæve væsentlige sekvenser af enten videofilmen eller selve den afviklede øvelse og evaluere sammen med instruktøren.

Teori møder praksis

I simulationssituationerne lægges der vægt på læring baseret på såvel evidensbaseret teori som praktisk viden og færdigheder samt at læringsrummet er præget af engagement, respekt, faglighed, tolerance og professionalisme.

For simulatorinstruktører

Følgende er informationer til aktive simulatorinstruktører på Regionshospitalet Randers.

Vi har samlet relevant links og inspiration til simulatorinstruktører. Har du en idé til en side eller et dokument, som skal med på listen, så ring eller skriv til koordinator.

Facebook-gruppen "Simulatorinstruktører i Region Midtjylland"

Debriefing

Skabelon til at beskrive scenarie - blank

MidtSim

Brug af figurant

Støtteark til figurant

Træningsudstyr

Link til sider med simulationsfaglig indhold:

Simulatinghealthcare

Debrief2learn

Emergencysimcases