Formål med Læringscenteret

Formålet med Læringscenteret er at tilbyde optimal praktisk træning af  hospitalets sundhedsfaglige personale, så de kan fungere sikkert og professionelt i hverdagen, både enkeltvist og som team.

Træningen fokuserer på innovative læringsformer og på at inddrage velfærdsteknologi og avanceret færdighedstræning og simulation i undervisningen.

Herudover er lokalerne til rådighed for undervisning af elever og studerende indenfor alle de sundhedsfaglige uddannelser i det omfang de uddannelsesansvarlige lektorer/vejledere finder det relevant.

På tilsvarende vis kan afdelingerne benytte faciliteterne til undervisning, som de selv tilrettelægger og udbyder til eget personale.

Faciliteter

Læringscenteret indeholder blandt andet:

  • Auditorium
  • Simulationslokaler (indrettet som sengestue)
  • Forflytningsbadeværelse 
  • Observationsrum der giver mulighed for overvågning af simulerede situationer
  • Undervisningslokaler
  • Computersimulation
  • Loungeområde
  • Café
  • Et bredt udvalg af træningsdukker og fantomer til færdighedstræning
  • Diverse understøttende faciliteter som kontor, depoter, opholdsområder, garderober osv.

Styregruppe for Læringscenteret