Aktiviteter i Læringscenteret

Læringscenteret skaber de ideelle rammer for både færdigheds- og simulationstræning samt debriefing, hvor kameraer, lydoptagere og monitor giver gode muligheder for supervision og feedback.

Læringscenteret anvendes derfor af mange forskellige faggrupper til afholdelse af kurser, færdighedstræning, katedralundervisning, workshop etc.

Nedenfor er eksempler på de kurser, vi blandt andet afholder: 

 • Avanceret hjertestop-teamtræning
 • Basal hjertestopundervisning
 • Akut medicinsk teamtræning
 • Traumetræning
 • Forflytningskurser tværregionalt
 • Forflytningsundervisning/temadage 
 • Neonataltræning
 • Blodsukker-undervisning
 • Tværfaglig klinisk undervisning
 • Kommunikationskurser

Herudover anvendes Læringscenteret også til afdelingsledelsesmøder, receptioner, temadage og eksterne besøg/fremvisninger. Hvis du har en idé eller et ønske til nye tiltag sparrer vi meget gerne omkring dette.

Kurser

Tilgængelige aktiviteter og kurser

Alle aktiviteter i Læringscenteret, som er tilgængelige på tværs af faggrupper og/eller afdelinger fremgår af aktivitetskalenderen, på hospitalets intranet.

Tilmelding via Plan2Learn

Kursustilmelding sker via Plan2Learn. Her kan man også skrive sig på venteliste eller evt. oprette en agent, som giver besked, når et ønskes kursus udbydes næste gang.

For nuværende arrangeres der løbende kurser indenfor områderne:

 • Hjerte-lunge-redning
 • Traumemodtagelse
 • Akut Medicinsk Kald
 • Neonatal genoplivning
 • Akut dårligt barn
 • FAST og FATE UL
 • Venflonanlæggelse 
 • Arteriepunktur og blodgasanalyse
 • Blodsukker og urinstix
 • Lumbalpunktur
 • Forflytning
 • Konflikthåndtering
 • Post Partum suturering

Der er desuden mulighed for selv at træne venflonanlæggelse, artroskopi, endoskopi og laparoskopi.

Træningsmuligheder

Det kan I træne i Læringscenteret

Følgende færdigheder/procedurer kan trænes i Læringscenteret:

 • PVK med og uden ultralyd
 • Sondeanlæggelse
 • A-punktur
 • HLR med skala over kompressioner og ventilationer
 • Forflytning (lejring/mobilisering – bariatrisk dragt )
 • CVK
 • Sutur
 • Pleuradræn/kirurgisk eller med ultralyd
 • Epiduralblokade 
 • Og meget andet, forhør dig ved koodinator

Simulationstræning

Derudover har vi træningsdukker, der med software kan blive ’levende’ med visning af blandt andet vitale værdier og store muligheder for diverse lyde og stemme.

Her vil det være muligt at køre virkelighedsnære scenarier med en tænkt patienthistorie og gennem træningen have fokus på overblik/planlægning/prioritering og uddelegering/overvejelser ift. stuegang.

Læs mere om simulationstræning