28. april 2021

Yngre Danske Akutmedicineres uddannelsespris gik i år til Dea Kehler, der er uddannelsesansvarlig overlæge i Akutafdelingen på Regionshospitalet Randers.

Da Dansk Selskab for Akutmedicin i weekenden holdt årsmøde, var det med en særlig hyldest til Dea Kehler, der er uddannelsesansvarlig overlæge i Akutafdelingen på Regionshospitalet Randers.

Hun blev tildelt Yngre Danske Akutmedicineres uddannelsespris. En pris der uddeles til en person, der har gjort en ekstraordinær indsats i arbejdet med uddannelsen i akutmedicin det forgangne år.

Dea Kehler modtog en vandrepokal som symbol på uddannelsesprisen fra Yngre Danske Akutmedicinere. Foto: Helle Brandstrup Larsen

Det er anden gang prisen uddeles af Yngre Danske Akutmedicineres medlemmer, og det kom som en overraskelse for Dea Kehler, at de yngre læger på Akutafdelingen havde nomineret hende til prisen.

- Jeg anede ikke, at de havde gjort det, men jeg blev virkelig glad, for det er mit hjerteblod at skabe et godt uddannelsesmiljø, de kan udvikle sig i. Det, at alle mine unge læger har nomineret mig, er den største anerkendelse, jeg kan få, for det er dem, det hele handler om, siger Dea Kehler.

Alle er med til at skabe godt uddannelsesmiljø
Siden Dea Kehler blev uddannelsesansvarlig overlæge i Akutafdelingen på Regionshospitalet Randers i november 2019, har hun arbejdet hårdt for at løfte uddannelseskvaliteten og på at udvikle de tilbud, afdelingen har til yngre læger.

Netop det var en af årsagerne til, at Dea Kehler blev tildelt prisen. Derudover fik hun ros for at være en dygtig kommunikatør, der er god til at se den enkelte uddannelseslæges behov og udviklingspotentialer.

Hun selv peger dog på, at det også er hele afdelingens engagement, der har gjort det muligt at lykkedes med opgaven.

- Alle har fået en rolle i at løfte uddannelsesmiljøet, og jeg har oplevet, at det har givet et godt arbejdsfælleskab og en glæde at være med til at dygtiggøre vores yngre læger, siger hun.

Dea Kehler og Akutafdelingen på Regionshospitalet Randers' arbejde med at skabe et uddannelsesmiljø i topklasse er også blevet bemærket i Sundhedsstyrelsens seneste inspektorrapport. Her er uddannelsesmiljøet gået fra at være utilstrækkeligt på en række punkter til at score topkarakter på 14 ud af 16 punkter.

Det har gjort, at afdelingen nu er indstillet til inspektorordningens højdespringerpris. En pris der uddeles til en afdeling, der har vist engagement og potentiale til at udvikle kvaliteten af den lægelige videreuddannelse markant i løbet af to eller flere inspektorbesøg.