22. marts 20201

Ud af 16 punkter scorer Regionshospitalet Randers nu topvurderingen "særdeles god" på 14 punkter i Sundhedsstyrelsens Inspektorordning for uddannelsesafdelinger, og på de to sidste punkter får afdelingen næsthøjeste karakter. Det betyder, at Akutafdelingen nu er indstillet til Inspektorordningens Højdespringerpris.

Lægestaben i AKUT_8162.jpgAkutafdelingen har gennem de seneste 18 måneder løftet kvaliteten af deres uddannelsesindsats så meget, at de nu er nomineret til Inspektorordningens Højdespringerpris. Foto: Helle Brandstrup Larsen

Akutafdelingen havde senest besøg af inspektorordningen i 2019, hvor der blev påpeget flere punkter, som afdelingen kunne arbejde med for at skabe bedre rammer for uddannelsen af yngre læger.

Derfor har Akutafdelingen gennem de seneste 18 måneder arbejdet målrettet for at løfte kvaliteten af deres uddannelsestilbud.

- I en Akutafdeling er der nogle særlige vilkår, der udfordrer os, når vi skal skabe god uddannelse. Vi er et ungt speciale med fortsat få speciallæger og med mange helt unge læger, og dermed en høj ratio mellem uddannelsessøgende og uddannelsesgivende læger. Herudover er vi udfordret af en høj grad af uforudsigelighed i arbejdet, og at en relativ stor del af arbejdstiden ligger uden for almindelig dagstid. Men vi har vist, at hvis man har viljen, kan de udfordringer også overkommes, siger ledende overlæge Christian Skjærbæk.

Blandt de nye tiltag er eksempelvis "Faglig fredag" med oplæg, buddy-ordning, vejledersamtaler, personlige uddannelsesplaner og ugentlige workshops med fokus på forskellige faglige emner.

Høj kvalitet

Inspektorrapporten er en del af Sundhedsstyrelsens inspektorordning, der blev indført for alle lægelige uddannelsessteder i 2001.

Ordningen består af en række årlige inspektorbesøg på sygehusafdelinger med uddannelseslæger tilknyttet, og de er iværksat for at udvikle og sikre en høj ensartet kvalitet i videreuddannelsen af lægerne.

Inspektorordningen uddeler årligt to priser til sygehusafdelinger, der arbejder særligt målrettet med uddannelse, og her er Akutafdelingen nu indstillet til højdespringerprisen, der uddeles til den afdeling, der har vist engagement og potentiale til at udvikle kvaliteten af den lægelige videreuddannelse markant i løbet af to eller flere inspektorbesøg.

- Jeg er meget stolt over, at vi er lykkedes med at skabe gode forhold for uddannelse, siger Christian Skjærbæk, der gerne fremhæver nogle udslagsgivende punkter:

- Vi ligger i top, fordi vi har sat tingene i system, og fordi vi har en stor buket af uddannelsestilbud. Derudover har vi organiseret os i en teamstruktur med mange tværfaglige kompetencer. Eksempelvis i teams med en sygeplejerske og en yngre og en ældre læge sammen. Det er meget unikt at have en struktur med så mange krydspunkter mellem de yngre og ældre læger, forklarer han.

Stor forskel

Almen Praksis-læge Annemette Cramer startede sit uddannelsesforløb på Akutafdelingen i september 2019, lige omkring den første inspektorrapport. I starten af 2020 gik hun på barsel, og da hun vendte tilbage igen 1. februar 2021 var det til en afdeling, hvor uddannelsen er kommet i fokus.

Almen Praksis-læge Annemette Cramer har oplevet, hvordan afdelingen har rykket sig markant, mens hun har været på barsel. Foto: Cecilia Honores Møller

- Da jeg startede første gang, savnede jeg noget struktur og fokus på uddannelsen, men der er sket rigtig meget. Allerede inden jeg skulle starte efter min barsel, fik jeg en mail med et to ugers introprogram. Jeg var meget imponeret. Der er for eksempel kommet følgevagter, og der er oplæg fra læger, så man er forberedt på, hvad man kan møde i dagligdagen, siger hun.

Annemette Cramer har gennem sin uddannelse mærket vigtigheden af at arbejde i et miljø, hvor der er fokus på kvalitet og uddannelse, og hun glæder sig over, at Akutafdelingen på Regionshospitalet Randers nu ligger i top.

- Det er vigtigt at give yngre læger en god start på deres karriere i et godt uddannelsesmiljø, og her i Randers kan man mærke, at der bliver taget hånd om det, og at der er stor arbejdsglæde. Og det smitter, siger hun.

Fortsætte udviklingen

Selvom inspektorrapporten sender Akutafdelingen helt frem i toppen, og næste besøg først er om fire år, så har Christian Skjærbæk ikke tænkt sig at hvile på laurbærrene.

- Vi skal fortsat udvikle os, og vi har flere fokuspunkter, hvor vi har planlagt mange skibe, der nu skal sættes i søen. Blandt andet har vi gang i et samarbejde med forskningskonsulent Bo Løfgren om at hjælpe unge læger i gang med forskningsprojekter, og vi har også planer om et Ph.d.-projekt i 2021, siger han.

Og det er ikke kun yngre læger under uddannelse, der skal nyde godt af programmet på akutafdelingen – der er også fokus på videreuddannelse af de fastansatte læger til speciallæger.

- Alt det her sker i tæt samarbejde med den uddannelsesansvarlige overlæge Dea Kehler og uddannelseskoordinerende yngre læge Wazhma Hayeri, de har en meget stor del af æren for den flotte inspektorraport, siger Christian Skjærbæk.

Uddannelsespriserne uddeles i forbindelse med årsmødet for inspektorordningen i juni 2021.