Værdier

I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på 3 værdier. Hospitalet har fortolket værdierne:

Dialog

På Regionshospitalet Randers betyder dialog:

 • Vi tilpasser os den konkrete situation både skriftligt, mundtligt og med vores adfærd
 • Vi er åbne og tilgængelige og sætter handling bag ordene
 • Vi skaber løsninger sammen med patienterne

Dialog har ydmyghed og respekt overfor patienter, pårørende og hinanden som sin forudsætning.

Dygtighed 

På Regionshospitalet Randers betyder dygtighed:

 • Vi løfter hinanden og dermed vores resultater til et stadigt højere niveau
 • Vi omsætter faglig viden til gavn for patienterne og hinanden
 • Vi skaber tryghed for patienterne gennem stærke personlige kompetencer

Dygtighed har et tillidsfuldt, tværfagligt samarbejde som sin forudsætning.

Dristighed

På Regionshospitalet Randers betyder dristighed:

 • Vi sætter os høje mål og tør afprøve nye veje
 • Vi udfordrer vaner og kulturer
 • Vi er ildsjæle, der sætter os selv i spil

Dristighed har trygheden ved, at det er tilladt at fejle, som sin forudsætning.

Strategi

Strategitrekant

Formål 

Regionshospitalet Randers' nuværende strategi skal bidrage til at nå Region Midtjyllands vision om at skabe et sundhedsvæsen på patientens præmisser.

Strategien tager afsæt i regionens mål om at give patienterne den bedste kvalitet - hver gang på den rigtige måde, sikre sammenhæng og lighed i sundhed samt skabe et mere effektivt sundhedsvæsen i regionen.

I sin enkelhed er vores vigtigste opgave at yde god patientbehandling, som patienterne forstår.

Pga. corona-epidemien arbejder vi fortsat med strategien, der oprindelig var tænkt til at udløbe i slutningen af 2020.

Strategispor

Vi vil realisere vores vision ved at arbejde med mål og indsatser inden for strategiens fire spor:

 • Sammenhæng
 • Kommunikation
 • Udvikling
 • Trivsel

Læs hele strategien (pdf)

Ledelsesgrundlag

Ledelse på Regionshospitalet Randers sker i samspil med alle medarbejdere. Vi leder på flere niveauer og på tværs af hospitalet for at udvikle kerneopgaven: patientbehandlingen.

Vi beskriver vores tilgang til ledelse således: Leder af en enhed og del af en helhed. Vi skal gøre det, vi er bedst til, og samtidig skal vi hjælpe hinanden til at blive endnu bedre sammen. 

På baggrund af mange gode input skabte vi et ledelsesfyrtårn, der viser vejen til god ledelse. Samlet set viser ledelsestrekanten, hvad vi stræber efter i vores arbejde med ledelse. 

Læs ledelsesgrundlaget (pdf) 

Læs også om God ledelse og styring i Region Midtjylland (regionens hjemmeside)