Sådan kan vi hjælpe

Laboratorieenheden - Blodprøver og Biokemi hjælper ofte med praktiske forhold i forskningsprojekter på de kliniske afdelinger.

I forbindelse med projektplanlægningen kan vi rådgive om valg af biokemiske analyser, prøvetagning og prøveopbevaring, og vi udleverer gerne oplysninger om vores analysemetoder og kvalitetssikringsprocedurer.

Forudsætninger

Vi forventer, at forskningsprojekter altid er afklaret med ledelsen på den kliniske afdeling, i særdeleshed hvis blodprøvetagning og analysering skal indgå i den kliniske afdelings budget.

Betaling

Mht. betaling for de ydelser, vi leverer til forskningsprojekter, følger vi samme principper som Blodprøver og Biokemi på Aarhus Universitetshospital, dvs. at vi skelner mellem 2 typer af forskningsprojekter: Firmasponsorerede og fondsfinansierede projekter.

Firmasponsorerede projekter

Firmasponsorerede projekter omfatter projekter, som udføres i samarbejde med et kommercielt firma, og hvor et eller flere af følgende forhold er til stede:

  • firmaet sponsorerer projektet
  • firmaet har adgang til de klinisk biokemiske analysedata
  • firmaet er (med)ansvarlig for protokollens udformning.

Prisen omfatter et engangsgebyr og en fast pris pr. ydelse. Disse priser fremgår af en prisliste, som er udarbejdet af Laboratorieenheden - Blodprøver og Biokemi ved Aarhus Universitetshospital. Prislisten revideres en gang om året.

Engangsgebyret dækker Laboratorieenheden - Blodprøver og Biokemis administrative udgifter i forbindelse med projektet og giver desuden firmaet adgang til at få oplysninger om referenceområder, analysemetoder og kvalitetssikringsprocedurer.

Den faste pris pr. ydelse dækker udgifter til blodprøvetagning, prøvehåndtering, analyse og eventuel forsendelse.

Fondsfinansierede projekter

Videnskabelige projekter, som enten er fondsfinansierede, eller som gennemføres uden udefrakommende økonomisk støtte, udføres så billigt som muligt. Prisen vurderes i hvert enkelt tilfælde.

Kontakt os i god tid

Det er vigtigt, at du aftaler de praktiske omstændigheder i forbindelse med prøvetagning, analyse og svarafgivelse i god tid før projektets start. Dette mindsker risikoen for, at der mistes laboratoriedata pga. misforståelser og fejl.

Når du har kontaktet os, sender vi dig et skema "Ansøgning om projektrelaterede ydelser", som vi vil bede dig udfylde og returnere sammen med projektprotokollen. Du kan også selv finde ansøgningsskemaet her: Ansøgning om projektrelaterede ydelser (Word).

Når vi har modtaget alle relevante oplysninger, tager vi stilling til, i hvilket omfang vi kan deltage i projektet, og sender dig en kontrakt. Af kontrakten fremgår bl.a. vores betaling for ydelserne i projektet.

Kontakt afsnittets forskningskonsulenter, hvis du har spørgsmål. Find kontaktoplysningerne under Kontakt her på siden.

Kontakt

Adresse

Laboratorieenheden - Blodprøver og Biokemi 
Regionshospitalet Randers 
Østervangsvej 54 
Indgang C, gå til C6 
8930 Randers NØ

Se placering på webkort

Telefon

Afsnittets sekretariat 

Tlf. 78 42 23 12

Telefontider

Hverdage kl. 7.30-14.30

Mobil bioanalytikertjeneste

Tlf. 78 42 22 71

Telefontider

Alle hverdage kl. 13.45-14.15

Kontaktpersoner

Afdelingsledelsen

Find kontaktoplysninger til Laboratorieenhedens afdelingsledelse

Forskningskonsulenter

Afdelingsbioanalytiker Joan Povlsen 
Tlf. 78 42 23 22 
joanpovl@rm.dk

Bioanalytiker Anna Larsen 
Tlf. 78 42 23 12 
annalars@rm.dk

Laboratoriekonsulenter

Anne Louise Christensen 
Tlf. 78 42 23 25 
anlchi@rm.dk

Birgit Øster Nielsen 
Tlf. 78 42 23 26 
binielse@rm.dk

Mail

Vær opmærksom på, at almindelig mail til en funktionspostkasse ikke er egnet til fortrolige oplysninger. Hvis du repræsenterer en virksomhed, anbefaler vi, at du sender din henvendelse via virk.dk.

Blodprøver og Biokemis funktionspostkasse: blodogbiokemi@randers.rm.dk

Sikker mail som privatperson

Med sikker mail sender du som privatperson via borger.dk, og dine oplysninger er dermed beskyttede.

Skriv en sikker mail til os (Hav dit MitID klar):

Send mail via borger.dk