Den uddannelsesansvarlige overlæge Susanne Ledertoug og den uddannelseskoordinerende yngre læge står for planlægning af yngre lægers uddannelsesforløb. Alle yngre læger får tildelt en vejleder.

Der er 10 minutters morgenundervisning 3 dage om ugen.

Hver onsdag fra 14.00 til 14.45 er der undervisning af alle yngre læger og studenter i afdelingen.

Hver torsdag morgen er der undervisning af alle ansatte.

Vi benytter os af fantomøvelser, færdighedslaboratorier og simulatorer.