Afdelingen uddanner lægestuderende og læger under uddannelse til speciallæger i gynækologi/obstetrik og almen praksis.

Patienterne bliver på forhånd orienteret om, at vi er et undervisningshospital og at der kan være studerende med til deres undersøgelse og behandling.

En meget stor del af det fastansatte personales tid anvendes til praktisk og teoretisk undervisning.

For lægernes vedkommende er det de tre kliniske lektorer, Pinar Bor, Ulla Jeppesen og Marianne Østergaard, der organiserer undervisningen for de lægestuderende.

Læs mere om lægers uddannelse på Regionshospitalet Randers..