2. september 2022

Et nyt brugerråd bestående af repræsentanter for patienter og pårørende skal styrke dialogen mellem borgere, sundhedspersonale og hospital.

Hundredevis af borgere går hver dag ind af døren på Regionshospitalet Randers, og når de går ud igen, er det med hver deres oplevelse og indtryk af mødet med hospitalet. Og netop patienters og pårørende oplevelser, erfaringer, ønsker og holdninger bliver omdrejningspunktet i et nyoprettet brugerråd.

- Formålet med brugerrådet er at styrke involveringen og samarbejdet med patienter og pårørende, så vi får deres input og perspektiver med i arbejdet med den løbende udvikling af hospitalet. Det kan både være i relation til behandlingsmetoder og patientforløb, men også i forhold til fx ombygning af hospitalet, siger hospitalsdirektør Jonas Dahl.

Medlemmer søges

Det nye brugerråd kommer til at bestå af 6-10 personer, og processen med at finde de helt rette kandidater er netop gået i gang.

- Vores ønske er at få et brugerråd, hvor forskellige interesser, erfaringer og perspektiver er repræsenteret, så vi får så bredt et brugerperspektiv som muligt. Vi håber, at der sidder nogle engagerede borgere derude, som har lyst til at bidrage til udviklingen af vores hospital, siger Jonas Dahl.  

Brugerrådet mødes fire gange om året, og det kræver ingen særlig uddannelse eller erfaring at blive medlem. Man skal dog have været patient eller pårørende på Regionshospitalet Randers inden for de seneste to år eller repræsentere en patientorganisation, pårørendeforening eller lignende.

Læs mere om brugerrådet