16. marts 2022

Patienter og fødende på Regionshospitalet Randers er generelt godt tilfredse med deres forløb på hospitalet. Det viser den seneste landsdækkende undersøgelse af patienternes tilfredshed, som netop er offentliggjort.

Foto: Helle Brandstrup Larsen

Patienter, der kommer i kontakt med Regionshospitalet Randers, oplever i høj grad at blive mødt af venligt og imødekommende personale, som er godt forberedt og kommunikerer forståeligt. De er generelt set godt tilfredse med deres besøg på hospitalet og med den pleje og behandling, de har modtaget.

Det viser Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) for 2021, som offentliggøres 16. marts.

Undersøgelsen er lavet på baggrund af besvarelser fra 2829 patienter, som enten har været akut indlagt, planlagt indlagt eller i ambulant behandling på hospitalet. Desuden er 152 fødende kvinder blevet spurgt til deres oplevelse på hospitalet.

Samlet set ligger patienternes tilfredshed på tværs af patientgrupper med få undtagelser på niveau med landsgennemsnittet eller over. Regionshospitalet Randers fastholder dermed en høj grad af patienttilfredshed.

- 2021 har været et udfordrende år blandt andet med Covid-19, som har ledt til ændrede arbejdsgange for både medarbejdere og patienter på en række områder. Så vi glæder os over, at borgerne på trods af det igen i år kvitterer med positive tilbagemeldinger efter deres forløb på hospitalet, siger hospitalsdirektør Jonas Dahl.

 

Et redskab til at forbedre kvaliteten

Patienternes tilfredshed ligger højest på områderne 'Personalet er venligt og imødekommende' og 'Personalet spørger ind til min tilstand'. Der ses også en høj tilfredshed i patienternes samlede vurdering af deres behandling og indlæggelse.

Regionshospitalet Randers arbejder kontinuerligt med at forbedre kvaliteten af både behandlingen og patienternes oplevelse af at komme på hospitalet. I det arbejde har patienternes tilbagemeldinger stor betydning, og man kigger derfor også nøje på de områder, hvor patienternes tilfredshed er mindst.

For LUP-undersøgelsen fra 2021 handler det blandt andet om de pårørendes mulighed for at deltage i beslutninger om behandling, om samarbejdet med den kommunale pleje ved udskrivelse og information om (bi)virkninger ved medicin.

- Patienternes tilbagemeldinger giver os en vigtig indsigt i, hvordan vores arbejde modtages. Der er altid områder, hvor vi kan forbedre os, og det tager vi selvfølgelig med videre i vores kvalitetsarbejde, siger Jonas Dahl.

 

Læs mere om LUP 2021 og find delundersøgelserne her:

www.patientoplevelser.dk/lup21