8. marts 2022

1. maj tiltræder Parag Dabir stillingen som cheflæge i Patologi/Blodprøver og Biokemi på Regionshospitalet Randers.

Når Parag Dabir 1. maj starter som cheflæge i Patologi/Blodprøver og Biokemi på Regionshospitalet Randers, kommer han fra en stilling som overlæge i Patologi på Aarhus Universitetshospital.

Men faktisk kender han Regionshospitalet Randers særdeles godt, idet han tidligere har været ansat i sammenlagt 8 år, senest som uddannelsesansvarlige overlæge, i Patologi på hospitalet.

- Jeg har gennem mange år været glad for at være i afdelingen, som jeg kender som åben med et godt arbejdsmiljø og et godt tværfagligt samarbejde. Det glæder jeg mig til at vende tilbage til, siger Parag Dabir.

Klar til nye udfordringer

45-årige Parag Dabir er uddannet speciallæge i Pune i Indien og kom til Danmark i forbindelse med Region Midtjyllands rekrutteringsprojekt i 2007. Siden har han arbejdet i forskellige stillinger på både Aarhus Universitetshospital og Regionshospitalet Randers, og nu er han altså klar til at prøve kræfter med ansvaret som cheflæge.

- Det bliver en spændende opgave, og jeg håber, at jeg kan være med til at bygge videre på det gode samarbejde med de kliniske afde-linger, så vi sammen kan give patienterne hurtig og god afklaring på deres forløb, siger Parag Dabir.

Hospitalsledelsen på Regionshospitalet Randers ser frem til at byde Parag Dabir velkommen i den nye rolle som ledende overlæge.

- Parag kommer med en god faglig ballast og ambitioner på afdelin-gens vegne - og så kender han ovenikøbet allerede hospitalet indgå-ende. Vi glæder os til at komme i gang med samarbejdet, siger Lone Winther Jensen, lægefaglig direktør på Regionshospitalet Randers.

Parag Dabir kommer til at udgøre afdelingsledelsen i
Patologi/Blodprøver og Biokemi sammen med ledende bioanalytiker Jette Krüger Jensen.


Privat bor Parag Dabir i Aarhus med sin kone og to børn.