Konstitueret cheflæge siden 1. juni

Isa Niemann. Foto: Helle Brandstrup Larsen

2. december 2022

Isa Niemann er speciallæge i gynækologi og obstetrik og subspecialist i gynækologiske cancersygdomme og ph.d. i trofoblastsygdomme. Desuden er hun klinisk lektor. Hun har siden oktober 2021 haft ansættelse som overlæge i gynækologisk team på Regionshospitalet Randers. Inden da har hun 11 års erfaring fra Kvindesygdomme og Fødsler på Aarhus Universitetshospital.

Isa Niemann har været konstitueret som cheflæge siden 1. juni, og hun har derfor allerede taget hul på opgaverne.

- At være cheflæge er noget helt andet end at være overlæge, så jeg er glad for, at jeg fik mulighed for at prøve det af. Det har været spændende at arbejde med ledelse på et mere strategisk niveau og indgå i samarbejdet med hospitalsledelsen og de øvrige afdelingsledere, siger hun.

Tiltræder med det samme

Det var oprindeligt planen, at Isa Niemann skulle være konstitueret som cheflæge året ud, men da hun søgte og fik stillingen, bliver det med tiltrædelse allerede pr. 1. december.

- Jeg er glad for at være blev fastansat, og jeg ser frem til at fortsætte samarbejdet på tværs af hele Kvinde-Barn Fællesafdeling. Det venter nogle spændende udfordringer, hvor vi blandt andet skal arbejde videre med optimering af patientforløb, siger hun. 

Lægefaglig direktør Lone Winther Jensen er glad for, at Isa Niemann har takket ja til tilbuddet om at fortsætte som cheflæge for Kvindesygdomme og Fødsler.

- I løbet af det seneste halve år har Isa vist, at hun har potentialet til både at lede og udvikle afdelingen i samarbejde med resten af afdelingsledelsen og med medarbejderne. I hospitalsledelsen glæder vi os til at fortsætte det gode samarbejde, siger hun.