5. januar 2022

Forretningsudvalget i Region Midtjyland har bakket op om at begrænse visse patientrettigheder i perioden 5.- 30. januar 2022.

Forretningsudvalget har 23. december bakket op om at begrænse visse patientrettigheder for borgere i Region Midtjylland. Privathospitalers kapacitet skal fortsat inddrages i normalt omfang.

Formelt har Forretningsudvalget bakket op om, at regionsrådsformand Anders Kühnau (S) træffer beslutningen. Jakob Rixen (LA) stemte imod.

- Den akutte coronasituation udfordrer os med stort tryk på hospitalerne. Folketinget har åbnet for, at hospitalerne kan prioritere de mest syge først. Den mulighed vil vi gerne åbne op for og uændret trække på privathospitalernes kapacitet, siger regionsrådsformand Anders Kühnau.

Regionens hospitaler kan med beslutningen udskyde planlagte og fremtidige undersøgelser, behandlinger og indkaldelser, for at sikre kapacitet i forbindelse med COVID-19 situationen.

Når patientrettighederne genindføres, vil Region Midtjylland ligestille patienter, der er henvist i dagene 5.-30. december, med patienter, der bliver henvist efterfølgende.

Frit sygehusvalg gælder stadig

De maksimale ventetider på kræft- og hjerteområdet og udrednings- og behandlingsretten på psykiatriområdet gælder uændret.
Retten til frit valg mellem alle offentlige sygehuse og afdelinger i landet gælder ligeledes uændret.

Alle henvisninger til udredning eller behandling i perioden 5.-30. januar 2022 vil blive vurderet af en læge.

Den lægefaglige vurdering skal sikre, at de mest syge patienter prioriteres før mindre syge, der bedre kan vente.
Trods suspenderingen af bl.a. udvidet frit sygehusvalg, er regionens ambition at henvise borgere til udredning og behandling på privathospitaler i samme omfang som normalt.

I 2021 henviste Region Midtjylland 50% flere patienter til privathospitaler end i 2019, der var sidste normale år, inden COVID-19 epidemien brød ud i 2020.

Du kan (senest 5. januar) læse om dine ændrede patientrettigheder her: https://www.rm.dk/sundhed/behandling/patientkontoret/patientrettigheder/coronavirus/

Fakta

  • Forretningsudvalget har 23. december bakket op om at begrænse visse patientrettigheder for borgere i Region Midtjylland. Privathospitalers kapacitet skal fortsat inddrages i normalt omfang.

    Formelt har Forretningsudvalget bakket op om at regionsrådsformand Anders Kühnau (S) træffer beslutningen. Jakob Rixen (LA) stemte imod.

  • Hospitaler kan udskyde planlagte og fremtidige undersøgelser, behandlinger og indkaldelser, for at sikre den nødvendige kapacitet i forbindelse med COVID-19 situationen.
  • De maksimale ventetider på kræft- og hjerteområdet og udrednings- og behandlingsretten på psykiatriområdet gælder uændret.
  • Trods suspenderingen af bl.a. udvidet frit sygehusvalg, er det regionens ambition at henvise borgere til udredning og behandling på privathospitaler i samme omfang som normalt.