19. maj 2021

Den varslede strejke fra Dansk Sygeplejeråd og Radiograf Rådet er udsat, efter forligsmanden har fremsat et mæglingsforslag, der skal til afstemning blandt medlemmerne.

Sygeplejersker og radiografer går ikke i strejke fra fredag 21. maj. Den varslede konflikt blev udskudt to døgn før målstregen, da der fra Forligsinstitutionen kom et mæglingsforslag, som nu skal til afstemning blandt medlemmerne.

Resultatet af afstemningen vil blive offentliggjort mandag 14. juni. Hvis medlemmerne stemmer nej til mæglingsforslaget, kan strejken tidligst træde i kraft på femtedagen, 19. juni.