6. december 2021

Resultaterne af et stort studie fra Regionshospitalerne i Randers, Viborg og Horsens og Aarhus Universitet har potentiale til at ændre behandlingen af verdens mest almindelige hjerterytmeforstyrrelse, forkammerflimren.

Forkammerflimren er verdens mest almindelige hjerterytmeforstyrrelse, og nu viser forskning fra et samarbejde imellem Regionshospitalerne i Randers, Viborg og Horsens og Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, at sygdommen kan behandles mere effektivt, end man hidtil har gjort.

I et stort studie med næsten 500 patienter har forskerne undersøgt den mest optimale placering af elektroderne, når forkammerflimren behandles med elektrisk stød til hjertet for at genskabe den normale regelmæssige hjerterytme. Elektrisk stød til hjertet kaldes også DC-konvertering.

Ved hjertestødsbehandling kan de to elektroder placeres enten på forsiden og bagsiden af brystkassen (såkaldt anterior-posterior), eller på forsiden og på siden af brystkassen (såkaldt anterior−lateral). Hidtil har det mest almindelige været at placere de to elektroder på forsiden og bagsiden af brystkassen, men studiet viser, at det ikke er den mest effektive placering.

- Der var betydelig forskel på de to placeringer, og studiet viste, at placeringen af stødelektroderne på forsiden og på siden af brystkassen var mere effektiv, end den metode vi har brugt hidtil. Vi lykkedes altså med at støde flere patienter til normal hjerterytme, siger læge og ph.d. Anders Sjørslev Schmidt og tilføjer:

- Hidtidig forskning har ikke givet endegyldigt svar på, hvilken placering der var mest effektiv, men nu står vi med et solidt studie, der peger på, at man ved at ændre noget meget simpelt som placeringen af stødelektroderne kan give en mere effektiv behandling.

Kan få betydning verden over

Forskningsresultaterne er netop blevet publiceret i Circulation, som er et af verdens førende hjertemedicinske tidsskrifter. Professor, overlæge og ph.d. Bo Løfgren forventer, at resultaterne vil få betydning for kliniske retningslinjer og behandling verden over.

- Det er et væsentligt skridt for behandlingen af forkammerflimren, at vi nu kender den optimale placering af stødelektroderne. Det vil potentielt komme hjertepatienter i hele verden til gavn, siger han.

Han peger desuden på, at elektrodernes placering på forsiden og på siden af brystkassen giver en række fordele, bl.a. at det er samme placering, der anvendes til hjertestop-behandling, og at der således kun er en og samme placering af stødelektroder at forholde sig til fremadrettet.

Læs den videnskabelige artikel:

Schmidt et al.; Electrode positioning for cardioversion, Circulation, 24. november 2021, https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.121.056301

 

Forskergruppen bag studiet:

Anders Sjørslev Schmidt, læge og ph.d., Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Randers, og Center for Akutforskning, Aarhus Universitetshospital

Kasper Glerup Lauridsen, læge og ph.d., Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Randers, og Center for Akutforskning, Aarhus Universitetshospital

Dorthe Svenstrup Møller, overlæge, ph.d., Hjertesygdomme, Regionshospitalet Viborg

Per Dahl Christensen, overlæge, Hjertesygdomme, Regionshospitalet Viborg

Karen Kaae Dodt, overlæge, ph.d., Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens

Hans Rickers, overlæge, Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Randers

Andi Eie Albertsen, overlæge, ph.d., Hjertesygdomme, Regionshospitalet Viborg

Bo Løfgren, professor, overlæge, ph.d., FESC, FAHA, Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Randers, Center for Akutforskning, Aarhus Universitetshospital, og Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet

Bag om forskningsresultatet

Studietype: Klinisk investigator-initieret, multicenter, open-label randomiseret studie
Samarbejdspartnere: Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Horsens, Regionshospitalet Viborg, Aarhus Universitet
Ekstern finansiering: Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige forskningsfond, Aarhus Universitet, A.P. Møllers Fond, Rosa og Asta Jensens Fond, Direktør Kurt Bønnelycke og Hustru Grethe Bønnelyckes Fond
Interessekonflikter: Anders Sjørslev Schmidt har modtaget et konsulenthonorar fra Ooono A/S.