31. maj 2021

Fra tirsdag 1. juni skal patienter, der bliver henvist til hospitalet med mistanke om Covid-19, benytte Indgang B ved Akutmodtagelsen. Den midlertidige Covid-indgang lukker.

Patienter, som henvises til hospitalet med mistanke om Covid-19, skal fra tirsdag 1. juni benytte Indgang B ved Akutmodtagelsen (Skovlyvej 9). Her vil de af sekretæren blive henvist direkte til en sengestue, og sidder dermed ikke blandt øvrige patienter i venteværelset.

Den midlertidige særskilte indgang på gavlen af Akutbygningen ved ambulanceindkørslen (Skovlyvej 5) til patienter, der skal observeres for Covid-19, lukker hermed.

Børn, som visiteres til hospitalet med mistanke om Covid-19, henvises direkte til Børn og Unge, Indgang C (Østervangsvej 54). Ved ankomst i forhallen ringer familien til afsnittet, hvorefter personalet følger familien direkte ind på en stue.