1. juni 2021

Frem til 2032 skal Regionshospitalet Randers udvides og renoveres for 1,2 mia. kr. COWI og Arkitema har vundet opgaven som bygherrerådgiver og skal dermed hjælpe med, at projektet opnår den rette kvalitet.

Når de fysiske rammer på Regionshospitalet Randers de kommende år skal moderniseres til gavn for patienter, pårørende og ansatte, bliver det med COWI og Arkitema som bygherrerådgivere.

I udbuddet af opgaven var der lagt vægt på, at både kvalitet og pris skulle hænge sammen, og her var COWI og Arkitema bedst på begge parametre.

Hospitalsdirektør på Regionshospitalet Randers, Jonas Dahl, glæder sig over, at det er lykkedes at finde en teknisk stærk bygherrerådgiver, der nu skal hjælpe og støtte hospitalet i de bygge- og udbudsprocesser, der udføres frem mod 2032.

- COWI har allerede erfaring med hospitalsbyggeri, så vi forventer, at de kan bidrage med den viden, de har fra andre projekter. De har budt ind med et hold af eksperter, som, vi forventer, kan højne kvaliteten på byggeriet, siger han og tilføjer:

- Deres fornemmeste opgave bliver, at hjælpe os til at få den rette kvalitet, til rette tid, inden for budgettet, så vores faciliteter også fremadrettet lever op til de krav, som både borgere og sundhedspersonale har til et moderne hospital.

Hospitalet er i drift, også når der bygges
Moderniseringsplanen er delt op i syv etaper. De første to etaper er allerede gennemført – bl.a. i form af den nye blodprøvetagning, hospitalets forhal på Skovlyvej 9 og det igangværende byggeri af Sterilcentralen. Næste skridt er en helt ny central operationsgang og et fireetagers sengetårn med bl.a. enkeltsengsstuer.

Illustration af Akutafdelingen med fem nye etager ovenpå.jpg

Regionshospitalet Randers set fra Skovlyvej efter udvidelse.

Under hele processen med udvidelsen og ombygningen er det planen, af hospitalet vil være i drift.

- Vi er både stolte og ydmyge over, at vi skal hjælpe med udvidelsen af Regionshospitalet Randers. Vi er meget bevidste om, hvilken værdi og rolle hospitalet har for lokalsamfundet, og hvorfor det er afgørende at opretholde driften under byggeriet, siger Lars Becher, Vice President i COWIs byggeriafdeling.

Han understreger, at involveringen af hospitalets sundhedsfaglige og tekniske personale bliver vigtig for at nå frem til de mest optimale løsninger.

- Som arkitekter og ingeniører har vi naturligvis ideer til, hvilke løsninger vi på papiret ser som fordelagtige. Men som læge, sygeplejerske eller maskinmester har de den praktiske erfaring, som vil hjælpe os til at udvikle de optimale løsninger. Herunder hvordan vi skaber det bedste flow for patienter, når de skal til behandling på hospitalet, siger Lars Becher.

Projektet gennemføres desuden i en proces med fokus på samarbejde og kvalitet gennem tidlig inddragelse af entreprenøren, fælles risikohåndtering og fælles incitamentspuljer.
COWIs erfaringer med sådanne tiltag er, at kvaliteten og gennemførelsessikkerheden øges kraftigt, samtidig med at tvister undgås.

Regionsrådet i Region Midtjylland har godkendt generalplanen til 1,2 mia. kr. til den omfattende renovering og udvidelse.

For flere oplysninger, kontakt:
Jonas Dahl, hospitalsdirektør, tlf.: 7842 0105
Lars Becher, Vice President i COWIs byggeriafdeling, tlf.: 4176 6043

  • Fakta:
    Byggeprojektet forventes at koste ca. 1,2 mia. kr.
  • Det skal efter planen være færdigt i 2032
  • Regionshospitalet har et indendørs areal på ca. 82.000 m2. Med moderniseringsplanen udvides hospitalets areal med ca. 8.000 m2 og ombygges ca. 24.000 m2.
  • Nybyggeri og renoveringen omfatter størstedelen af hospitalets kliniske afdelinger
  • Læs mere om moderniseringen af Regionshospitalet Randers på hjemmesiden: https://www.regionshospitalet-randers.dk/om-os/vi-bygger/