17. marts 2021

Patienter på Regionshospitalet Randers oplever venligt og imødekommende personale og er generelt tilfredse med deres pleje- og behandlingsforløb. Det viser den seneste landsdækkende undersøgelse af patienttilfredshed, som netop er offentliggjort.

Børn og Unge_0419 700px.jpg

Det er en stor ros til personalet - her i Børn og Unge - når patienterne melder positivt tilbage i Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP). Foto: Helle Brandstrup Larsen

Når patienter kommer i kontakt med Regionshospitalet Randers, oplever de generelt set, at de bliver taget venligt imod af personale, som har tid til patienterne og som er forberedt på deres ankomst. De oplever godt tilrettelagte patientforløb og tilfredsstillende pleje og behandling. Det viser Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) for 2020, som er offentliggjort 17. marts.

Undersøgelsen er foretaget blandt 3.232 patienter, som enten har været akut indlagt, planlagt indlagt eller i ambulant behandling på Regionshospitalet Randers. Desuden er 152 fødende kvinder også blevet spurgt til deres oplevelser på hospitalet.

Samlet set ligger besvarelserne på tværs af patientgrupper med få undtagelser på niveau med eller over landsgennemsnittet.

- Undersøgelsen viser, at det er lykkedes os at fastholde en høj grad af tilfredshed blandt patienterne i et år, hvor den kendte dagligdag på hospitalet har været sat ud af spil som følge af COVID-19. Det er et stort skulderklap til personalet, som hver dag yder en stor indsats for at sikre gode forløb for patienterne og de fødende, siger hospitalsdirektør Jonas Dahl.

Høj tilfredshed i Børn og Unge

Børn og Unge er en af de afdelinger, som oplever høj patienttilfredshed. Både de akut indlagte og de ambulante patienter svarer i høj grad, at personalet har tid, informerer forståeligt, lytter og inddrager familierne i beslutninger omkring behandlingen.    

- Det er i den grad en stor ros til personalet, som er i front hos familierne og børnene, siger Nina Søndergaard, oversygeplejerske i Børn og Unge.

2020 har ellers ikke været et festligt år med klovnerier og trehjulede cykler op og ned ad gangene på børneafdelingen, som det plejer. På grund af COVID-19 har patienterne opholdt sig meget på stuerne.

- Der har ikke været meget sjov og spas. Vores legestue har været lukket, og patienterne har ikke kunnet spise sammen. Så vi glæder os til, at patienterne igen kan komme lidt ud af stuerne, fortæller Nina Søndergaard.

Blandt andre Øjenklinikken og Kvindesygdomme og Fødsler vurderes af de ambulante patienter også over landsgennemsnittet, ligesom Ortopædkirurgi scorer højt hos de akut indlagte.

Ønsker pårørende inddraget

I Akutafdelingen har 2020 været et år præget af situationen med COVID-19. Trods det tilkendegiver flertallet af både de akut indlagte og de ambulante patienter i skadestuen og COVID-klinikken, at de er tilfredse med behandlingen og opholdet på hospitalet.

I besvarelserne peger patienterne blandt andet på, at de i højere grad ønsker, at pårørende inddrages i beslutningerne omkring behandling, og at patienter i skadestuen informeres tydeligere om den aktuelle ventetid.

- Vi er opmærksomme på udfordringen med at inddrage patienternes pårørende i tiltrækkelig grad. Men vi må også sige, at året har været præget af COVID-19, og vi deler patienternes ærgrelse over, at restriktionerne i den forbindelse har forhindret de pårørendes tilstedeværelse på hospitalet. Det har været rigtig, rigtig vanskeligt, siger ledende overlæge i Akutafdelingen Christian Skjærbæk.

- I forhold til ventetid er det et fokuspunkt for os at nedbringe ventetiden, men vi har også noteret os, at information om ventetiden er lige så vigtig, siger forklarer Christian Skjærbæk.

Et redskab til forbedringer

Patienternes vurderinger af hospitalet bruges til løbende at justere og forbedre kvaliteten af behandlingen og samarbejdet omkring patienternes forløb.

- Patienternes tilbagemeldinger giver os vigtig viden om, hvordan de oplever mødet med hospitalet. Der er altid noget, vi kan gøre bedre, og det er det arbejde, vi går i gang med nu, siger hospitalsdirektør Jonas Dahl.

 

Læs mere om LUP 2020 og find delundersøgelserne her: 

LUP Somatik