14. juni 2021

Patienter, der bliver berørt af sygeplejerskernes strejke, får direkte besked. 

Et flertal i Dansk Sygeplejeråd har stemt nej til et mæglingsforslag fra Forligsinstitutionen og indleder strejke fra midnat natten mellem fredag 18. og lørdag 19. juni 2021.

Strejken betyder, at Region Midtjylland er nødt til at udsætte en række behandlinger på regionens hospitaler.

Du får direkte besked, hvis din behandling på Regionshospitalet Randers bliver udsat. Beskeden kommer enten via en opringning eller en sms. Vi begynder at kontakte patienter, som får udsat deres behandling, fra onsdag 16. juni 2021. 

Der udsættes kun behandlinger på de områder, der er udpeget til konflikt.

Hvis du ikke får besked om andet, skal du møde op til aftalt tid. Du skal ikke gøre yderligere.

Region Midtjylland varetager fortsat kritiske og akutte behandlinger under strejken. Det sker ved hjælp af det nødberedskab, som er aftalt med Dansk Sygeplejeråd.