4. maj 2021

(opdateret 17.05.2021 med ny dato for evt. påbegyndelse af aflysninger af patienter + omfattede afdelinger)

Patienter, der bliver berørt af mulig strejke, får direkte besked.

Danske Regioner har 22. april 2021 modtaget konfliktvarsel fra Dansk Sygeplejeråd og Radiograf Rådet, der dermed varsler strejke. En strejke kan tidligst træde i kraft 21. maj 2021.

Der forhandles nu mellem Danske Regioner og de to fagforbund. Det er derfor ikke sikkert, at en konflikt bliver en realitet. Forligsinstitutionen kan udskyde konflikten med 2 x 14 dage fra 21. maj 2021, hvis parterne er tæt på at nå hinanden.

Hvis forhandlingerne ikke medfører enten forlig eller en udsættelse, vil Region Midtjylland være nødt til at aflyse en række behandlinger. Hvis du får en behandling aflyst, får du direkte besked. Beskeden kommer enten via en opringning eller som en sms.

For ikke at aflyse flere behandlinger end højst nødvendigt, kan behandlinger 21. maj og 24. maj blive aflyst i dagene op til torsdag 20. maj – og senest torsdag 20. maj.

Der aflyses kun behandlinger på de områder, der er udpeget til konflikt.

Har du ikke fået besked om andet, skal du møde op til aftalt tid.

Region Midtjylland varetager fortsat kritiske og akutte behandlinger under en eventuel strejke. Det sker ved hjælp af det nødberedskab, som aftales med Dansk Sygeplejeråd og Radiograf Rådet.

Konfliktvarsel fra Dansk Sygeplejeråd
Omfatter følgende afdelinger på Regionshospitalet Randers

  • Dagkirurgisk afsnit, Skovlyvej 15, 8930 Randers NØ
  • Ortopædkirurgisk klinik, Skovlyvej 15, 8930 Randers NØ
  • Røntgen og Skanning. Skovlyvej 15. 8930 Randers NØ

Konfliktvarsel fra Radiograf Rådet
Omfatter følgende afdelinger på Regionshospitalet Randers

  • Røntgen og Skanning, Skovlyvej 15, 8930 Randers NØ