15. april 2021

Resultaterne af et internationalt studie, der udgår fra Regionshospitalet Randers, giver ny viden om brugen af ve-stimulerende drop til fødende kvinder. Resultaterne er netop offentliggjort i et af verdens mest anerkendte lægevidenskabelige tidsskrifter, British Medical Journal.

Sidsel Boie, læge i Afdeling for Kvindesygdomme og Fødsler, har afsluttet forskningsprojektet Condisox. Resultaterne er netop offentliggjort i det lægevidenskabelige tidsskrift British Medical Journal. Foto: Helle Brandstrup Larsen

Omkring hver fjerde fødsel sættes i gang, ofte med et ve-stimulerende drop. Det er udbredt praksis at anvende det ve-stimulerende drop, indtil fødslen er slut, men et internationalt studie, udgået fra Regionshospitalet Randers, har nu undersøgt, om det kan være en fordel at afbryde det ve-stimulerende drop tidligere.

Et ve-stimulerende drop tages i brug, når fødslen skal hjælpes på vej. Det indeholder Oxytocin, et hormon, som stimulerer sammentrækninger i livmoderen og dermed hjælper med at skabe regelmæssige veer.

Fordelen ved at anvende ve-stimulerende drop er, at antallet af veer – og styrken af dem – øges. Ulempen er, at man risikerer at skabe for mange veer, en såkaldt ve-storm. Ve-storm kan reducere ilttilførslen til barnet og dermed påvirke barnets hjertelyd, og det kan medføre et behov for umiddelbar forløsning, for eksempel ved akut kejsersnit.

Det internationale forskningsprojekt Condisox (Continued versus Discontinued Oxytocin) har derfor undersøgt, om man med fordel kan afbryde droppet, når livmodermunden har udvidet sig til 6 cm, og veerne er regelmæssige.

Status quo på kejsersnit

Forskningsprojektet er udført som et ph.d.-projekt og udspringer fra Regionshospitalet Randers, hvor Sidsel Boie, læge i Afdeling for Kvindesygdomme og Fødsler, har stået i front som projektansvarlig. Ni danske fødeafdelinger samt en fødeafdeling på et hospital i Holland har deltaget i projektet. I alt er 1200 fødende kvinder inkluderet i undersøgelsen, der er foregået i perioden april 2016 til juni 2020.

Resultaterne fra undersøgelsen viser, at antallet af akutte kejsersnit mod forventning ikke falder, når det ve-stimulerende drop afbrydes, mens fødslen er i gang. 

- Vi havde forventet, at antallet af akutte kejsersnit ville falde, når vi afbryder det ve-stimulerende drop tidligt. Resultatet viser faktisk en lille stigning (16,6 procent ved afbrudt drop mod 14,2 procent ved fortsat drop), men den forskel, vi ser, er så lille, at vi ikke med sikkerhed kan konkludere en årsagssammenhæng, forklarer projektansvarlig Sidsel Boie.

Til gengæld ses færre tilfælde af ve-storm (3,7 procent ved afbrudt drop mod 12,9 procent ved fortsat drop) og påvirkning af barnets hjertelyd (28 procent ved afbrudt drop mod 41 procent ved fortsat drop), når droppet afbrydes.

Efter fødslen ses heller ingen forskel i påvirkning af mor og barns tilstand.

- Vi kan ikke konkludere, at der er en fordel ved at afbryde det ve-stimulerende drop hos alle kvinder. Omvendt kan vi heller ikke påvise ulemper ved at afbryde droppet. Men vi vil nu undersøge, om visse grupper af fødende kan have gavn af at afbryde det ve-stimulerende drop, siger Sidsel Boie.