18. maj 2021

De næste tre måneder vil Medicinsk Sengeafsnit A på Regionshospitalet Randers systematisk tilbyde indlagte patienter at en udvalgt pårørende ringes op af en læge efter første stuegang efter indlæggelsen.

Tirsdag d. 18. maj skyder Medicinsk Sengeafsnit A gang i et nyt projekt, Telefonisk Inddragelse af Pårørende (TIP), der skal afprøve, hvordan afsnittet kan inddrage patienternes pårørende mere systematisk.

Derfor tilbydes alle afsnittets patienter, at de kan udpege én primær kontaktperson, som lægen vil ringe til efter første stuegang efter indlæggelsen. Formålet med opringningen er at informere de pårørende om patientens behandlingsplan.

Overlæge Christian Haugaard vil sammen med sine kollegaer på Medicinsk Sengeafsnit A stå for at ringe til patientens udvalgte pårørende og give dem besked om det kommende behandlingsforløb. Foto: Helle Brandstrup Larsen

- De pårørende bliver ringet op af den læge, der har talt med patienten, så på den måde får både patienter og pårørende informationerne fra den samme læge. Hvis det er de pårørende, der ringer til os med spørgsmål, kan vi ikke altid finde den læge, der har talt med patienten, og så kan der være lidt forskel på, hvordan informationerne bliver givet, siger Charlotte Maria Jensen, der er udviklingssygeplejerske på Medicinsk Afdeling.

En mere smidig inddragelse

Hun er sammen med Christian Haugaard, der er overlæge på afdelingen, tovholder på projektet, der skal løbe i tre måneder. Han forklarer, at der allerede er god evidens for projektets nødvendighed.

- Forskning og undersøgelser viser, at pårørende er en vigtig del af at give patienterne et så godt behandlingsforløb som muligt. Og de besøgsrestriktioner, vi har haft under COVID-19, har været med til at blotlægge, hvor meget de pårørende betyder for vores patienter, siger Christian Haugaard.

Han understreger, at tilbuddet om en telefonisk samtale ikke er en erstatning for, at pårørende kan møde op og være med til stuegang. Det er et tilbud, der skal gøre inddragelsen af de pårørende mere smidig og sikre, at alle patienter tilbydes, at de pårørende får information om behandlingsforløbet fra en læge.

- Vi kan alle sammen se, at det er nødvendigt at inddrage de pårørende, hvis vi har en patient med demens. Men jeg tror, der er flere, der gerne vil have deres pårørende inddraget, som vi ikke får spurgt, fordi vi tænker, at de selv giver besked videre, fortæller han.

Forventningsafstemning og værdifuld viden

Christian Haugaard og Charlotte Maria Jensen håber også, at telefonsamtalen kan fungere som en slags forventningsafstemning, der klarlægger de pårørendes forventninger til indlæggelsen og giver værdifulde observationer om patienten, så behandlingsforløbet kan tilrettelægges derefter.

Værdien af den systematiske inddragelse af pårørende vil Charlotte Maria Jensen og Christian Haugaard evaluere med både personale, patienter og pårørende. Håbet er, at man efter de tre måneder kan komme frem til en model for systematisk inddragelse af de pårørende, der kan udbredes til hele Medicinsk Afdeling.

Charlotte Maria Jensen og Christian Haugaard er sammen tovholdere på projeket. Foto: Helle Brandstrup Larsen