3. august 2021

Sengeafsnittet på Regionshospitalet Randers flytter i midten af august fra placeringen på C9 til A4, der senest har været i brug som epidemiafsnit.

Medicinsk Sengeafsnit A på Regionshospitalet Randers flytter i uge 32 fra sin nuværende placering på C9 til A4.

Flytningen af patienter til A4 starter onsdag d. 11. august fra kl. 9. De sidste patienter forventes at være flyttet til A4 omkring middag, men der kan fortsat være patienter på C9 herefter, der venter på at forlade afdelingen efter udskrivelse.

Efter den 11. august skal du altså gå efter A4, hvis du skal besøge pårørende eller har en aftale ved Medicinsk Sengeafsnit A.

A4 har under Covid-19 været i brug som epidemiafsnit, men afsnittet har pga. faldende indlæggelser af Covid-patienter stået tomt og afvikles nu. Behandlingen af Covid-patienter fortsætter som nu i Akutafdelingen eller i patienternes øvrige stamafdelinger.