21. september 2021

Rikke Buus Bøje.jpg

Foto: Helle Brandstrup Larsen

8. oktober forsvarer Rikke Buus Bøje sit ph.d.-projekt i Auditoriet på Regionshospitalet Randers. Projektet har undersøgt, hvordan uddannelse af sygeplejersker kan være med til at forbedre det tværsektorielle samarbejde.

Når ældre medicinske patienter bevæger sig mellem sektorer i sundhedsvæsenet kompliceres samarbejdet af, at der er mange personer og fagligheder involveret i hver overgang. Det kan føre til, at patienter og pårørende oplever de tværsektorielle forløb som usammenhængende, og i værste fald kan det føre til genindlæggelser og utilsigtede hændelser.

Derfor har sygeplejerske og cand.cur. Rikke Buus Bøje i et nyligt afsluttet ph.d.-projekt undersøgt, hvordan uddannelse af sygeplejersker kan understøtte det tværsektorielle samarbejde.

- Den uddannelse, der allerede findes, er typisk fokuseret omkring udvikling af de sundhedsprofessionelles kompetencer f.eks. omkring kommunikation. Jeg har i stedet haft fokus på, hvordan sygeplejersker gennem læring kan udvikle deres praksis i hverdagen til gavn for samarbejdet og patienterne, siger Rikke Buus Bøje.

Ny model

I samarbejde med sygeplejersker fra både sygehus og kommunal pleje har projektet resulteret i en ny model, der skal hjælpe med at understøtte det tværsektorielle samarbejde.

Modellen og endnu ikke publicerede resultater, om hvilken type læring der understøtter sygeplejerskerne i at udvikle praksis, og hvad der bidrager til, at sygeplejerskerne tager ejerskab for udviklingen, vil desuden blive præsenteret og diskuteret til forsvaret.

Forsvaret finder sted fredag d. 8. oktober kl. 13 i Auditoriet på Regionshospitalet Randers, Skovlyvej 9, Indgang B.

Tilmelding til forsvar eller rekvirering af link til zoom kan ske ved henvendelse til Rikke Buus Bøje på rikkbj@rm.dk til og med 24. september.