17. juni 2021

Altanerne på hospitalets centrale sengebygning skal renoveres. Arbejdet begynder på bygningens vestlige fløj i uge 27 og forventes afsluttet i uge 41.

Altanerne på den vestlige fløj af sengebygningen (striben af altaner yderst til venstre) bliver udskiftet i den kommende tid. Entreprnørerne opfører stillads fra uge 25. Foto: Helle Brandstrup Larsen

De murede altaner på RH Randers' centrale sengebygning skal udskiftes. Bygningen er opført i 1950'erne, og altanerne er nu så medtaget af tidens tand, at de i de seneste år har været afspærret og lukket for brug.

Renoveringen omfatter alle murede altaner på sengebygningens sydside. Arbejdet er delt i to etaper. Den vestlige fløj renoveres i år, mens den østlige og centrale del af bygningen renoveres i 2022.

Arbejdet med at nedbryde altaner på den vestlige fløj begynder i uge 27. Stilladset bliver opført i uge 25 og 26. Entreprenørerne arbejder herefter i uge 27 og 28 og igen fra uge 33. Renoveringen forventes at være afsluttet i uge 41.

Mindre og større rokade

Renoveringsarbejdet vil uundgåeligt forårsage støj. For at mindske generne for patienter og personale mest muligt vil der forekomme flere mindre og midlertidige omrokeringer på sengeafsnittene, mens arbejdet står på.

I august vil der ske en permanent flytning, når Medicinsk Sengeafsnit A rykker fra Plan 9 og tilbage til A4, som senest har været i brug som epidemiafsnit i forbindelse med Covid-19. Dermed afvikler RH Randers epidemiafsnittet og fortsætter som nu med at varetage behandling af Covid-patienter i Akutafdelingen eller i patienternes øvrige stamafdelinger.

I tråd med det eksisterende

De nye altaner opbygges i tråd med bygningens oprindelige arkitektur. Brystningshøjden følger de eksisterende altaner, som i princippet gør det muligt for patienterne at se ud over altanen, mens de ligger i sengen. De opføres i stål, som indfarves og fremstår som corten.

Legepladsen ved Børn og Unge kan ikke benyttes, mens arbejdet står på. Den kan dog anvendes i ugerne 29,30, 31 og 32, hvor entreprenørerne ikke arbejder.

 

Tidsplan for nedbrydning

Uge 25 og 26: Stilladset bliver opført. Der kan forventes støj, når stilladset fastgøres til murværket, men det er vurderet, at afdelingerne kan fortsætte almindelig drift.

Uge 27: Nedbrydning på plan 5,6 og 7.

Uge 28: Nedbrydning på plan 4 og 5, samt øvrigt arbejde på plan 6 og 7

Uge 29, 30, 31 og 32: Ingen arbejde

Uge 33: Nedbrydning af altaner på plan 8 og 9.

Uge 34: Nedbrydning af altan på plan 10, samt øvrigt arbejde på plan 7,8 og 9.

Arbejdet udføres som udgangspunkt i tidsrummet kl. 07:30 – 12:00 og igen kl. 13:00 – 16:00.

Tidsplanen er vejledende, der kan forekomme ændringer undervejs.

Arbejdet fortsætter efter planen frem til og med uge 40.