26. januar 2021

For at undgå smittespredning med COVID-19 må patienter kun ledsages eller få besøg af én nær pårørende på Regionshospitalet Randers. Og det skal være den samme pårørende/ledsager hver gang.

Besøgsrestriktionerne gælder for samtlige hospitaler i Region Midtjylland, og er indført efter påbud af Styrelsen for Patientsikkerhed. Derfor vil patienter og pårørende møde skiltning ved alle indgange, som hospitalet kraftigt henstiller til, at alle følger:

Nye plakater om pårørende_7283.jpg

Husk at alle skal bære mundbind indendørs, holde afstand, vaske hænder og bruge håndsprit.

Særlige regler på afdelinger for Børn og Unge

På afdelinger for Børn og Unge må patienter ledsages eller have besøg af sine to nærmeste pårørende.

Restriktionerne gælder ikke besøg i kritiske situationer

Ved en kritisk situation forstås et uopsætteligt besøg fra en nær pårørende til en kritisk syg eller døende person eller forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et barn under 18 år.

Der kan også være tale om nære pårørendes besøg hos en voksen person med en sådan kognitiv funktionsnedsættelse, at personen mangler evnen til at forstå og acceptere formålet med besøgsrestriktionerne og dermed har et helt særligt behov for besøg.