Fakta om afdelingen

Ortopædkirurgi er en af de større ortopædkirurgiske afdelinger i landet med en meget stor skadestueaktivitet (30.000 pr. år).

Afdelingen er en del af ortopædkirurgisk, operation og intensiv afeling, der har fælles ledelse.

Der er en del samarbejde med andre afdelinger omkring traumemodtagelser og operationer.

Afdelingen består af overlæger og afdelingslæger, HU1 og HU3 (hoveduddannelses)læger introduktionslæger og KBU’er, og håndterer 6 subspecialer og et sår-ambulatorium.

Introduktion

Der laves individuelt introduktionsprogram afhængig af uddannelsestrin. Der introduceres ligeledes til vagtarbejde forud for første vagt.

Arbejdsopgaver og -tilrettelæggelse

Yngre lægers arbejde består af meget varierende karakter alt efter niveau og kvalifikationer. Hovedsageligt indbefatter det skadestuearbejde, ambulatoriearbejde samt operativt arbejde.

Supervision prioriteres med speciallæge i skadestue i dagstid og altid tilstedeværelse med bagvagt.

Organisering af den lægelige videreuddannelse i afdelingen

Afdelingen er meget aktiv i forhold til uddannelse. Den består af både klinisk basis uddannelseslæger, introduktionslæger og hoveduddannelseslæger. Samtidig er der fokuserede ophold for akutlæger og almen medicinere.

Afdelingen beskrives af uddannelseslæger som værende uden hierarki med kort afstand fra overlæge til KBU.

Uddannelsesmiljø/visioner vedr. uddannelse

Stemningen på afdelingen er god. Der er stor fleksibilitet og kollegialitet blandt de uddannelsessøgende læger. Der skabes et individualiseret uddannelsesforløb.

Forskning

Afdelingen har en Forskningsansvarlig overlæge, hvor der er mulighed for hjælp til skrivning og publicering.

Der arrangeres Journal Club hver tredje måned.

Undervisning, konferencer og kurser

Undervisning og uddannelse prioriteres højt. Tre gange ugentligt er der undervisning både af og til uddannelseslægerne.

Derudover er der simulationstræning i kikkertundersøgelse af skulder og traumeteam træning.

Der er afsat uddannelsesdage til KBU-lægerne enten på afdelingen eller andre steder efter eget valg.

Kontakt

Uddannelsesansvarlig overlæge

Rikke Thorninger

Mail: rikkthor@rm.dk 
Tlf: 87 42 20 86

Adresse

Ortopædkirurgi
Regionshospitalet Randers 
Skovlyvej 15
8930 Randers NØ

Find afdelingen

Brug indgang A