Fakta om afdelingen

Afdelingen omfatter:

 • Kvindesygdomme og Barsel Sengeafsnit
 • Fødeafsnittet
 • Klinik for Kvindesygdomme og Graviditet
 • Operationsafsnit
 • Dagkirurgisk afsnit

Kategorier i afdelingen: benign gynækologi, fertilitetsudredning og behandling inkl. IVF, urogynækologi, vulvasygdomme, obstetrik og føtalmedicin.

Afdelingen modtager patienter fra den nordlige del af Region Midtjylland med et optageområde på ca. 200.000 indbyggere.

Afdelingens aktivitet omfatter:

 • Ca. 3400 årlige indlæggelser
 • Ca. 2000 fødsler, heraf ca 30 % ambulante
 • Ca. 20.000 årlige ambulante besøg
 • Ca. 1300 indgreb i dagkirurgisk afsnit

Lægebemandingen er en ledende overlæge, en overlæger uden vagtforpligtelse, syv overlæger med vagtforpligtelse, tre afdelingslæger, to-tre læger i hoveduddannelse, to introduktionslæger og fem AP-læger.

Introduktion

Alle nyansatte deltager i den generelle introduktion på hospitalet.

Introduktionsperioden i afdelingen er sædvanligvis af 10 arbejdsdages varighed uden vagter. Lægen introduceres to-tre hele dage til arbejdet på fødeafsnittet, to dage til vagtarbejdet i dagtid og resten af tiden til ambulatoriefunktionen.

Arbejdsopgaver og -tilrettelæggelse

Alle yngre læger deltager i vagten (to holds drift). Der er altid en speciallæge i tilstedeværelsesvagt.

Det daglige arbejde er organiseret således, at der bliver taget hensyn til, om lægen er under uddannelse i specialet eller til almen praksis.

Organisering af den lægelige videreuddannelse i afdelingen

Afdelingen har:

 • En udddannelsesansvarlig overlæge
 • En uddannelseskoordinerende yngre læge
 • To prægraduate lektorer

Alle læger i uddannelsesstillinger tildeles en hovedvejleder.

Uddannelsesmiljø/visioner vedr. uddannelse

Afdelingen vurderes godt af de uddannelsessøgende læger. Alle ansatte er indstillet på supervision og feedback. Afdelingen har to gange modtaget Foreningen af Yngre Gynækologer og Obstetrikeres uddannelsespris.

Forskning

Afdelingen har en forskningsansvarlig overlæge.

Der foregår løbende forskning og kvalitetsopgørelser, som alle har mulighed for at deltage i. Det forventes at alle nyansatte YL i uddannelsesstilling til gynækologi/obstetrik arrangerer et møde m.h.p vurdering af muligheder for projekt.

Undervisning, konferencer og kurser

Faste møder

Morgenkonference hver dag kl. 8.00-8.30.

Tirsdag, onsdag og fredag præsenteres morgenindlæg af 10-15 mins varighed.

Hver torsdag fra 8.15-9.00 er der undervisning med intern eller ekstern underviser.

Hver torsdag afholdes lægemøde 15.00-16.00, hvor bl.a. kliniske problemstillinger af almen interesse tages op.

Konferencer på tværs af afdelinger

Den sidste torsdag i hver måned arrangeres der en fælles konference med Børneafdelingen med fagligt indhold. Hver anden måned er der konference med Patologisk Institut. Hver onsdag obligatorisk møde/undervisning for alle yngre læger.

Uddannelse inden for specialet

Der vil være løbende færdighedstræning i akut obstetrik samt en årlig teamtræning i hospitalets Læringscenter.
Vi har også en laparoskopisk simulator, e-learningsprogrammer samt fantomer.

Derudover tilbydes færdighedsudviklende perioder i ultralydsdiagnostik mm. samt muligheden for et fokuseret ophold på Neonatalafsnittet.

Kontakt

Uddannelsesansvarlig overlæge

Anne-Katrine Bertelsen

Mail: annekber@rm.dk

Adresse

Kvindesygdomme og Fødsler
Regionshospitalet Randers 
Østervangsvej 54
8930 Randers NØ

Find afdelingen

Brug indgang A eller C og gå til C3